Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Kto sme? Misionárky na kolenách...

LIVE prenos z našej kaplnky

Vstup našej kandidátky Veroniky

Strieborné jubileum

Video :: Opekačka s verbistami a misijnými sestrami

Video :: 125 rokov SSpSAP

Prosba o modlitbu

Video :: Večné sľuby sr. Márie Ivany

Video :: Prvé sľuby sr. Márie Zdenky

Slávnosť prvých sľubov sr. Márie Zdenky 2020

Video :: Naša záhrada

Kniha :: Žena zahalená Božími závojmi

Otvorenie procesu blahorečenia matky Márie Michaely

Prosby o modlitbu

Svojím zasvätením sa a úctou Ducha Svätého chceme zvolávať oheň lásky do sŕdc všetkých ľudí, a tak budovať Božie kráľovstvo.
Ponúkame svoju službu modlitby, adorácie a obety všetkým. Ak sa boríte s ťažkosťami či problémami, potrebujete Božiu pomoc a útechu, alebo chcete vyjadriť svoju vďačnosť Pánu Bohu, nebojte sa obrátiť na nás poprosiť o príhovorné modlitby. Vaše úmysly prijmeme do svojich modlitieb a obiet.

Eucharistické adoračné spoločenstvo

Aj TEBA volá Pán?

Naše príbehy

Podporte nás

Sväté omše, modlitby a adorácia
v našej Kaplnke Najsvätejšej Trojice

Počas týždňa:

5:15Ranné chvály
6:45Svätá omša
Tercia
Posvätné čítanie (cca 8:30)
12:00Sexta
15:00Korunka k BM
Nona
18:00Vešpery
19:50Kompletórium

V nedeľu:

5:15Ranné chvály
7:00Posvätné čítanie
8:00Svätá omša
Tercia
12:00Sexta
15:00Korunka k BM
Nona
18:00Vešpery
19:50Kompletórium

Sobota: ráno po svätej omši je krátka pobožnosť s Eucharistickým požehnaním

Marec, máj a jún: litánie po korunke
Október: ruženec pred vešperami (17:30)

Naša kaplnka je otvorená denne od piatej hodiny ráno do ôsmej hodiny večer.

Sviatosť Oltárna je vyložená väčšinu dňa (podľa našich možností).

Kontakt

požiadajte o modlitbu