Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Kto sme? Misionárky na kolenách...

LIVE prenos z našej kaplnky

Slávnosť skladania doživotných sľubov sestry Márie Terezky Vlasákovej, SSpSAP

Video :: Slávnosť doživotných sľubov sr. Márie Terezky

Video :: Opekačka s verbistami a misijnými sestrami

Video :: 125 rokov SSpSAP

Prosba o modlitbu

Video :: Naša záhrada

Kniha :: Žena zahalená Božími závojmi

Otvorenie procesu blahorečenia matky Márie Michaely

Prosby o modlitbu

Svojím zasvätením sa a úctou Ducha Svätého chceme zvolávať oheň lásky do sŕdc všetkých ľudí, a tak budovať Božie kráľovstvo.
Ponúkame svoju službu modlitby, adorácie a obety všetkým. Ak sa boríte s ťažkosťami či problémami, potrebujete Božiu pomoc a útechu, alebo chcete vyjadriť svoju vďačnosť Pánu Bohu, nebojte sa obrátiť na nás poprosiť o príhovorné modlitby. Vaše úmysly prijmeme do svojich modlitieb a obiet.

Eucharistické adoračné spoločenstvo

Aj TEBA volá Pán?

Naše príbehy

Podporte nás

Sväté omše, modlitby a adorácia
v našej Kaplnke Najsvätejšej Trojice

Počas týždňa:

5:15Ranné chvály
6:45Svätá omša
Tercia
Posvätné čítanie (cca 8:30)
12:00Sexta
15:00Korunka k BM
Nona
18:00Vešpery
19:50Kompletórium

V nedeľu:

5:15Ranné chvály
7:00Posvätné čítanie
8:00Svätá omša
Tercia
12:00Sexta
15:00Korunka k BM
Nona
18:00Vešpery
19:50Kompletórium

Sobota: ráno po svätej omši je krátka pobožnosť s Eucharistickým požehnaním

Marec, máj a jún: litánie po korunke
Október: ruženec pred vešperami (17:30)

Od 1. februára bude naša kaplnka otvorená:
od pondelka - do štvrtka od 5:00 - do kompletória t.j. cca 20:15 hod
od piatku - do nedele od 5:00 - do 21:00 hod

Sviatosť Oltárna je vyložená nepretržite v týchto hodinách.

Kontakt

požiadajte o modlitbu