Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Kto sme? Misionárky na kolenách...

Slávnosť prvých sľubov sr. Márie Zdenky 2020

Kniha :: Žena zahalená Božími závojmi

Otvorenie procesu blahorečenia matky Márie Michaely

Prosby o modlitbu

Svojím zasvätením sa a úctou Ducha Svätého chceme zvolávať oheň lásky do sŕdc všetkých ľudí, a tak budovať Božie kráľovstvo.
Ponúkame svoju službu modlitby, adorácie a obety všetkým. Ak sa boríte s ťažkosťami či problémami, potrebujete Božiu pomoc a útechu, alebo chcete vyjadriť svoju vďačnosť Pánu Bohu, nebojte sa obrátiť na nás poprosiť o príhovorné modlitby. Vaše úmysly prijmeme do svojich modlitieb a obiet.

Eucharistické adoračné spoločenstvo

LIVE adorácia Najsvätejšej Sviatosti (Philadelphia)

Aj TEBA volá Pán?

Naše príbehy

Podporte nás

Sväté omše a adorácia
v našej Kaplnke Najsvätejšej Trojice

Pondelok - Sobota: ráno o 6:45

Sobota:  ráno po svätej omši je krátka pobožnosť s Eucharistickým požehnaním

Nedeľa:  ráno o 8:00

Naša kaplnka je otvorená denne od piatej hodiny ráno do ôsmej hodiny večer.

Sviatosť Oltárna je vyložená väčšinu dňa (podľa našich možností).

Kontakt

požiadajte o modlitbu