Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Prosba o modlitbu

Drahí priatelia nášho kláštora!

Tentokrát sa na Vás obraciame aj my s veľkou prosbou o modlitbu.

Dozvedeli sme sa, že na lúke vedľa nášho kláštora a záhrady sa jej majiteľ rozhodol postaviť osem šesťposchodových domov pre asi 700 ľudí. Tesne popred našu kaplnku by mala viesť prístupová cesta k nim, po ktorej bude denne chodiť asi 1000 áut.

To by samozrejme veľmi narušilo atmosféru ticha a pokoja a znemožňovalo by to náš život, keďže by sme okrem toho prišli aj o súkromie.

Každý deň po svätej omši prosíme o príhovor sv. Jozefa, aby nám pomohol v tejto náročnej situácii. Chceme poprosiť aj Vás, aby ste sa k nám pridali vo Vašich modlitbách.

V láske Ducha Svätého
Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Plán budov


Modlitba pápeža Františka k sv. Jozefovi

Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci nemožné, príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí. Vezmi pod svoju ochranu situácie tak ťažké a náročné, ktoré ti zverujem, aby mali šťastlivé vyriešenie. Môj milovaný Otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba. Nech sa nepovie, že som ťa vzýval márne; a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. Amen.

požiadajte o modlitbu