Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Autorské práva

© 2020 Kongregácia služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony

Môžete slobodne a zadarmo používať, sťahovať a reprodukovať všetok materiál z tejto stránky bez povinnosti uvádzať zdroj alebo autora. Avšak bolo by od vás milé napísať nám krátku správu o tom, že používate náš obsah...

Odkazy na stránky tretích strán

Naša stránka obsahuje odkazy na obsah viacerých internetových stránok, ktoré nie sú spravované Kongregáciou služobníc Ducha Svätého ustavičnej adorácie (ďalej len "Stránky"). Obsah týchto Stránok je subjektom autorských práv a podmienok použitia zverejnených na jednotlivých Stránkach. Mali by ste sa tam zoznámiť s podmienkami použitia ich obsahu, ak ho chcete použiť. Vstup na Stránky a používanie ich obsahu je na vaše vlastné riziko. Kongregácia služobníc Ducha Svätého ustavičnej adorácie nenesie nijakú zodpovednosť za správnosť a pravdivosť informácií zverejnených na Stránkach ani za akýkoľvek obsah Stránok.

Ak naša stránka obsahuje odkaz na vašu stránku a máte voči tomu nejaké námietky, prosím, dajte nám o tom vedieť...

požiadajte o modlitbu