Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Otvorenie procesu blahorečenia matky Márie Michaely

Svätá Stolica úradným listom z 25. februára 2015 schválila otvorenie procesu blahorečenia našej spoluzakladateľky a prvej generálnej predstavenej Adolfiny Tönnies (matky Márie Michaely). 19. marca prišiel kardinálom Angelom Amatom podpísaný tzv. „Nihil Obstat“.

To otvorilo cestu pre začatie procesu blahorečenia, ktorý sa začína najprv na diecéznej úrovni. Pri príležitosti osláv stého výročia nášho materského domu v holandskom Steyli 26. augusta 2014 bola táto žiadosť spolu s potrebnou dokumentáciou odovzdaná súčasnému diecéznemu biskupovi z Roermondu, Mons. Franzovi Wiertzovi.

3. septembra 2015 bol v Materskom dome Steyli po slávnostnej sv. omši otvorený beatifikačný proces na diecéznej úrovni.

Modlitba

Dobrotivý Bože, ty si povolal svoju služobnicu Matku Máriu Michaelu Tönnies, aby životom modlitby podporovala misie sv. Cirkvi. V sile Eucharistie a nesená Duchom Svätým získavala ľudí po celom svete, aby ťa chválili ustavičnou modlitbou. Na jej príhovor nám daruj dôveru v tvoje milujúce vedenie a vypočuj naše prosby. Daj, aby sme ju raz mohli uctievať ako blahoslavenú. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen.

Adolfína Tönnies sa narodila 7. januára 1862 v Horst-Emscher (teraz Gelsenkirchen-Horst) v Nemecku. Po skončení školy a učiteľského seminára v Münsteri pracovala 10 rokov ako učiteľka v Rendsburgu, v severnom Nemecku. So svojou túžbou stať sa rehoľnicou sa obrátila na nemeckého kňaza Arnolda Janssena, ktorý v roku 1875 založil v Steyli dom na výchovu budúcich misionárov. V roku 1891 prijal Adolfínu Tönnies do svojej novozaloženej spoločnosti misijných sestier. Keď v roku 1896 zakladal druhú, kontemplatívnu vetvu sestier, patrila Adolfína Tönnies do skupiny zakladajúcich sestier tejto kongregácie „Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony“. Stala sa jej predstavenou a neskôr generálnou predstavenou. Ako klauzúrna sestra dostala meno Mária Michaela.

Hoci žila v prísnej klauzúre, bola celým svojím srdcom aj misionárka. Neúnavne pracovala na vnútornom i vonkajšom rozvoji svojej kongregácie a zakladala nové kláštory ustavičnej poklony v Nemecku, v Holandsku, v USA, na Filipínach a v Číne. Zomrela na 25. februára 1934 v Steyli.

Dnes žije a pôsobí okolo 350 steylských sestier ustavičnej poklony v 22 kláštoroch na celom svete.

Pozrite si príbeh Matky Márie Michaely s fotografiami...

požiadajte o modlitbu