Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Matka Mária Michaela

Príbeh našej spoluzakladateľky

Adolfína Tönnies sa narodila 7. januára 1862 v Horst-Emscher (teraz Gelsenkirchen-Horst) v Nemecku. Po skončení školy a učiteľského seminára v Münsteri pracovala 10 rokov ako učiteľka v Rendsburgu, v severnom Nemecku. So svojou túžbou stať sa rehoľnicou sa obrátila na nemeckého kňaza Arnolda Janssena...

Matka Mária Michaela

Sv. Arnold Janssen - zakladateľ SVD, SSpS, SSpSAP

Matka Mária Michaela - spoluzakladateľka

Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony - logo

Rodičia Matky Márie Michaely

Rodisko Matky Márie Michaely

Matka Mária Michaela - 1. sv. prijímanie

Matka Mária Michaela - ako učiteľka

Rendsburg

V Rendsburgu prijíma sviatosť birmovania

Exercície v Eutine

Matka Mária Michaela - jej kresba

Obliečka a 1. sľuby u misijných sestier

Matka Mária Michaela - ako misijná sestra

Modlitebné knihy prvých sestier

kláštor Notre Dame a kláštor Božského Srdca

Kaplnka v Steyli/h3>

Matka Mária Michaela - ako klauzúrna sestra

Matka Mária Michaela - večné sľuby

Komunita klauzúrnych sestier z roku 1907

1.generál. kapitula misjných a klauzúrnych sestier

50-ročná

Stavba kláštora v Steyli

Interiér kláštora Ducha Svätého

Okná v kláštore Ducha Svätého

Kláštorný kostol

15. máj 1915

Misionárky určené do Filadelfie

Cintorín v Steyli

Kláštorný kostol plný života

Matka

Strieborné jubileum sľubov

63-ročná

Nový oltár

Kláštor Božej lásky, Filadelfia

1. generálna kapitula klauzúrnych sestier

1933

Izba, kde Matka M. Michaela zomrela

Hrob Matky M. Michaely

Exhumácia

Nový hrob

Kríž Matky M. Michaely

Jezuliatko z prvého obdobia kongregácie

Spomienky

2. generálna kapitula klauzúrnych sestier

Zlaté jubileum kongregácie

Anjeli

Kláštor Ducha Svätého v Steyli - náš materský dom

Portréty

Výroky

požiadajte o modlitbu