Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Video :: Slávnosť doživotných sľubov sr. Márie Terezky

požiadajte o modlitbu