Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Podporte nás

Dve percentá

Môžete nás podporiť vašimi 2% z dane poukázaním na nadáciu Konštantína Filozofa, ktorá je spoločná pre viaceré farnosti v Nitre. Je len potom potrebné zaslať nám o tom doklad, pretože môžeme dostať len toľko, koľko vieme vydokladovať - každý musí takpovediac preukázať svojich darcov.

Údaje o nadácii:

Obchodné meno alebo názov: nadácia Konštantína Filozofa
Sídlo: Nám. Jána Pavla II. 7, 950 50 Nitra
Právna forma: nadácia
IČO prijímateľa: 37856146

Dopredu srdečné Pán Boh zaplať a pamätáme na vás i vašich drahých i všetky vaše úmysly v našich modlitbách.

požiadajte o modlitbu