Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Kto sme? Misionárky na kolenách...

Najzákladnejšie info o nás

Kongregácia služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony
(latinsky Congregatio Servarum Spiritus Sancti de Adoratione Perpetua, skratka SSpSAP)
je ženská klauzúrna rehoľa Rímskokatolíckej cirkvi - kongregácia pápežského práva, založená v holandskom Steyli roku 1896 svätým Arnoldom Janssenom (1837 - 1909).

Trojičná spiritualita, so zvláštnou úctou k Vtelenému Slovu, k Duchu Svätému a k Božskému Srdcu, formuje medzinárodné komunity sestier, zamerané na neustálu modlitbu za misie ad gentes - za prvotné ohlasovanie evanjelia Ježiša Krista všetkým národom.

V 21 komunitách (2 v Holandsku, 4 v USA, 6 na Filipínach a po jednej v Argentíne, Brazílii, Čile, Indii, Poľsku, Nemecku, Indonézii, Togu a na Slovensku) žije spolu okolo 280 sestier. Sú súčasťou steylskej misionárskej rodiny spolu so Služobnicami Ducha Svätého (SSpS) a misionármi Spoločnosti Božieho Slova (SVD).

Naša charizma, čo nás robí jedinečnými

Spiritualita
alebo ako žijeme lásku k Bohu a k ľuďom

História našej rehole

Sestry v nitrianskej komunite

Program dňa

Video o našom živote

Žalm 104

požiadajte o modlitbu