Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Kniha :: Žena zahalená Božími závojmi

Životný príbeh spoluzakladateľky misijnej kongregácie Služobníc Ducha Svätého. Ide o príbeh ženy, ktorá začínala vždy odznova a mala nesplnené priania. Ale jestvujú u Boha nesplnené priania?

Svedectiev vnútorného života duše Márie Heleny, ktoré máme k dispozícii, nie je mnoho, no sú veľavravné, bohaté na obsah. Ukazujú jej osobnosť, sú reflektormi osvecujúcimi najvnútornejšiu podobu Božej služobnice. Modlitba, to je najvznešenejšie a najvyššie potvrdenie každého kresťana.

Pred Pánom Bohom sa duša otvára viac a širšie ako pred zrakom a sluchom človeka. A hoci by bol človek sám osebe malý a bezvýznamný pred verejnosťou – v modlitbe rozvíja sily a mocnosti, ktoré dokážu hýbať nebom a zemou.

Jej život bol opravdivou „Eucharistiou“. Bola „lámaná a vydaná“ kvôli životu a jednote dvoch kongregácií, do ktorých patrila. Jedným z jej želaní pre sestry bolo, aby im Boh udelil milosť lásky k nemu ako i opravdivú sesterskú lásku. Bol to akoby jej testament: Toto robte na moju pamiatku.

Počet strán 384
Rok vydania 2018
Väzba brož.
Vydavateľstvo Spoločnosť Božieho Slova
Cena: 6,75 €

Knihu si môžete zakúpiť u nás na vrátnici alebo online v Martinuse...

požiadajte o modlitbu