Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Video :: Opekačka s verbistami a misijnými sestrami

požiadajte o modlitbu