aj TEBA volá Pán?

pokračovanie...

Do našej Kongregácie prijímame dievčatá, ktoré dovŕšili 18. rok života a sú ochotné podľa vzoru Panny Márie, Nepoškvrnenej Nevesty Ducha Svätého, slúžiť Ježišovi v čistote srdca a v nerozdelenej láske.

Rehoľná formácia u nás trvá 9 až 10 a pol roka:

pokračovanie...

Podmienky pre vstup do Kongregácie služobníc Ducha Svätého ustavičnej adorácie:

- túžba úplne odovzdať svoj život Bohu „za život sveta“

- sklon ku kontemplatívnemu životu v klauzúre a ochota slúžiť takto zasväteným životom misijnému dielu Cirkvi

pokračovanie...

Povolanie k zasvätenému životu je veľkým Božím tajomstvom. Pán si volí tých, ktorých sám chce a volá ich, aby ho užšie nasledovali. Vkladá im do srdca veľkú neuhasiteľnú túžbu po láske a po šťastí, ktorú môže naplniť jedine On sám.

Pri hľadaní svojho povolania je zaujímavé nazrieť do Svätého Písma a sledovať ako Boh volá a ako môže človek odpovedať. U proroka Jeremiáša Boh sľubuje: Ja poznám zámer, ktorý mám s vami... sú to myšlienky pokoja... dám vám budúcnosť a nádej... vyslyším vás... nájdete ma, ak ma budete hľadať celým svojím srdcom – dám sa vám nájsť.

pokračovanie...

Zápasíš tiež s takýmito otázkami? Túžiš bližšie spoznať život v kláštore, alebo potrebuješ čas a ticho na hľadanie orientácie vo svojom vlastnom živote? Potom ti ponúkame celkom zvláštnu príležitosť v tichu a v modlitbe prehodnotiť svoj život, otvoriť sa pre nový uhol pohľadu a spoznať nový spôsob života. Budeš mať príležitosť hlbšie preskúmať, ktorou cestou sa vydať, a z vlastnej skúsenosti posúdiť, či by eventuálne život v kláštornom spoločenstve nemohol byť pre teba práve tou správnou cestou.

pokračovanie...
Bola som v nebi

Živo si spomínam na chvíle spred mesiaca stráveného u ružových sestier. Pamätám si, ako vo svojej izbe hľadím na jeden z obrazov Ladislava Záborského. Ježiš na ňom vedie za ruku ženu, dievča... mňa. Hľadiac do jej tváre. I ona jeho pohľad opätuje, no cez oči má previazanú šatku. Nevidí, no necháva sa viesť. V pozadí žiari svetlo, ku ktorému kráčajú spolu. Má tvar Slnka alebo, ako vnímam ja, Eucharistie. Pred týmto bielym svetlom je znázornené čosi ako holubica, symbolizujúca Ducha Svätého. Pod výjavom čítam názov Kristus vedie dušu k svetlu. Tuším, že práve cez tento obraz mi Pán hovorí veľa o mojej nadchádzajúcej skúsenosti v kláštore Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony pod Zoborom. Neviem ešte, čo ma čaká, nemôžem to vidieť, podobne ako žena na obraze, no nechávam sa Ním viesť. Ním a pred Neho samého v Eucharistii, do kaplnky ružových sestier, kde ma čaká vystavený v Bohostánku.

 

Chceš vedieť viac o povolaní misionárok na kolenách?
Cítiš, že ťa svätý trojjediný Boh volá k zasvätenému životu na kolenách za misie, ale nie si si istá?

Tak sa neboj opýtať, poprosiť o radu či o modlitbu ;-)

napíš nám:

Prepíš tieto znaky:

Sväté omše a adorácia v našej Kaplnke Najsvätejšej Trojice

Pondelok - Sobota: ráno o 6:45

Sobota:  ráno po sv. omši je krátka pobožnosť s Eucharistickým požehnaním

Nedeľa:  ráno o 8:00

Naša kaplnka je otvorená denne od piatej hodiny ráno do ôsmej hodiny večer.

 

Sviatosť Oltárna je vyložená väčšinu dňa (podľa našich možností).