pokračovanie...

 Kongregácia služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony
(latinsky Congregatio Servarum Spiritus Sancti de Adoratione Perpetua, skratka SSpSAP)

je ženská klauzúrna rehoľa Rímskokatolíckej cirkvi - kongregácia pápežského práva, založená v holandskom Steyli roku 1896 svätým Arnoldom Janssenom (1837 - 1909).

pokračovanie...

Ako každá rehoľa, aj my máme svoju vlastnú charizmu, ktorú nám určil Boh cez nášho zakladateľa sv. Arnolda Janssena.

Zvelebujeme Najsvätejšiu Trojicu, uctievame Ducha Svätého, adorujeme Ježiša v Eucharistii.

Naša Kongregácia má kontemplatívno – misijný charakter...

pokračovanie...

Náš život a naša duchovnosť je zameraná predovšetkým na oslavu Trojjediného Boha.
Toto povolanie uskutočňujeme

- rozjímavým ponorením sa do lásky a tajomstiev spásy živého Boha...

pokračovanie...

Všetko sa to začalo koncom 19. storočia v Holandsku, kde sv. Arnold Janssen túžil zabezpečiť duchovné zázemie misionárom a misionárkam.
Srdce, ochotné radostne sa obetovať pre také dielo, bilo v hrudi Adolfine Tönnies a inšpirovalo mnohé ďalšie mladé ženské srdcia stráviť život pred Sviatosťou a pre misie.

Ak chcete vedieť viac, prečítajte si naše príbehy z histórie...

pokračovanie...

V našom Kláštore Najsvätejšej Trojice je nás šesť sestier:
sr. M. Terezka, sr. M. Faustína, sr. M. Jezusa, sr. Stella Mária, sr. M. Cordia a sr. M. Ivana.

Postulantka Mária je momentálne v našom kláštore v Nyse, kde bude mať noviciát.

 

 

pokračovanie...

V dennom poriadku vidíme Božiu vôľu. Ak ho verne a vo viere žijeme, napĺňa nás to radosťou a pokojom.

Náš deň závisí od služby neustálej adorácie a chórovej modlitby. Ako hovorí žalmista: „Cez deň Ťa chválim sedemkrát“ (Ž 119, 164), aj my chválime Pána sedemkrát denne spoločnou modlitbou breviára v chóre.

Sväté omše a adorácia v našej Kaplnke Najsvätejšej Trojice

Pondelok - Sobota: ráno o 6:45

Sobota:  ráno po sv. omši je krátka pobožnosť s Eucharistickým požehnaním

Nedeľa:  ráno o 8:00

Naša kaplnka je otvorená denne od piatej hodiny ráno do ôsmej hodiny večer.

 

Sviatosť Oltárna je vyložená väčšinu dňa (podľa našich možností).