pokračovanie...

Sme súčasťou rehoľnej rodiny troch misijných kongregácií, ktorých otcom je sv. Arnold Janssen.

Ako prvú založil v roku 1875 mužskú misijnú Spoločnosť Božieho Slova (SVD), na Slovensku známu ako verbisti. Druhou kongregáciou je od roku 1889 Kongregácia misijných sestier Služobníc Ducha Svätého (SSpS) – modré misijné sestry. Napokon ako tretiu vetvu založil sv. Arnold Janssen 8. decembra 1896 v holandskom meste Steyl sestry Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony (SSpSAP) – misionárky na kolenách, ružové sestry.

pokračovanie...

2. mája 2005 generálne vedenie sestier Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony navštívilo Nitru, obzrelo si vyhliadnutý pozemok pre ich budúci kláštor a povedalo definitívne „áno“.

pokračovanie...

Storočie požehnania

Kto navštívi kláštor sestier ustavičnej poklony v Steyli, toho nad vchodom privíta veľká kamenná medaila s obrazom Ducha Svätého a s nápisom: „Bývame v tieni tvojich krídel.“ 

pokračovanie...

Príbeh našej spoluzakladateľky

Adolfína Tönnies sa narodila 7. januára 1862 v Horst-Emscher (teraz Gelsenkirchen-Horst) v Nemecku. Po skončení školy a učiteľského seminára v Münsteri pracovala 10 rokov ako učiteľka v Rendsburgu, v severnom Nemecku. So svojou túžbou stať sa rehoľnicou sa obrátila na nemeckého kňaza Arnolda Janssena...

pokračovanie...

Pozrite si celý príbeh našej spoluzakladateľky a nechajte sa inšpirovať jej myšlienkami...

pokračovanie...

21. mája 2018 pri sv. omši  o 10.00 hod
zložila svoje prvé sväté sľuby naša

Sr. Mária Terezka Vlasáková

pokračovanie...

Ingrid vstupuje do postulátu 2019

 

 

21. mája 2016 pri sv. omši  o 10.00 hod
zložila svoje prvé sväté sľuby naša

Sr. Mária Ivana Barteková

pokračovanie...

Je už každoročným zvykom, že počas adventného obdobia nás navštívi náš diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Okrem neho nás pravidelne navštevuje Mikuláš, naši bratia a sestry z rodiny sv. Arnolda Janssena a mnoho ďalších vzácnych hostí...

pokračovanie...

pokračovanie...

čas oddychu

Po intenzívnych modlitbách a pracovných povinnostiach potrebuje každý chvíľku relaxu. Takto to vyzerá u nás...

 

pokračovanie...

Usilovné ako včielky...

Život v kláštornej komunite prináša mnoho pracovných príležitostí :-) Čokoľvek robíme, robíme pre Pána a obetujeme za rozšírenie jeho kráľovstva po celom svete.

pokračovanie...

Súčasťou areálu nášho kláštora je aj veľká záhrada. A veľká záhrada si vyžaduje veľa starostlivosti...

pokračovanie...

Ako sme na začiatku našu predzáhradku upravili...

pokračovanie...

Jn 6,35b.58b.57

Ja som chlieb života. Kto je tento chlieb bude žiť naveky. Ako mňa poslal živý Otec a je žijem z Otca, aj ten, čo mňa je bude žiť zo mňa.

pokračovanie...

Výzdoba na Vianoce 2009

Aj príprava vianočnej výzdoby môže byť krásnym dobrodružstvom...

pokračovanie...

S radosťou sme prijali správu, že otec kardinál S. Dziwisz schválil našu prosbu o relikvie Sv. Otca Jána Pavla II. Tretia adventná nedeľa „Gaudete“ roku 2014 bola krásnou príležitosťou na vyjadrenie tejto radosti.

pokračovanie...

Posledný deň roka 2014 sme prežili v atmosfére ticha a vzdávania vďaky za nespočetné Božie dobrodenia, ktoré sme aj v uplynulom roku mohli štedro zakúsiť. Naše vďaky vzdávanie vyvrcholilo pred polnocou v spoločnej adorácii spojenej s ďakovnou pobožnosťou, slávnostným spevom Te Deum a eucharistickým požehnaním.

pokračovanie...

Eucharistický sprievod v našej záhrade

pokračovanie...

Otec biskup Dominik Tóth vkladá do novej veľkonočnej sviece zrná, ktoré symbolizujú rany Pána Ježiša

pokračovanie...

Nedeľa Božieho Milosrdenstva

Páter Thomas Tulung SVD posvätil po svätej omši sochu Pána Ježiša, ktorý svojou žehnajúcou rukou víta každého, kto vchádza ku nám.

pokračovanie...

Hotový kláštor

15. novembra 2008 bol náš kláštor Najsvätejšej Trojice dokončený a slávnostne požehnaný...

Takto sme prežili rok 2018

pokračovanie...

Sv. Mikuláš

Sv. Mikuláš nás neobišiel ani tento krát, a znovu nás navštívil dokonca dvakrát, v predvečer svojho sviatku hneď po vešperách k nám prišiel rovno od našich pátrov verbistov z Kalvárie a na druhý deň sa u nás zastavil znovu, keď sa vracal od našich susediek, sestier vincentiek.

pokračovanie...

 

pokračovanie...

Požehnanie adventného venca

Nový cirkevný rok sme začali požehnaním adventného venca a slávením vešpier prvej adventnej nedele. Po všeperách nám pán kaplán udelilsviatostné požehnanie.

 

 

 

pokračovanie...

Rok zasväteného života

Na začiatku nového cirkevného roka, 1. adventnú nedeľu, vyhlásil Sv. Otec František pre celú sv. Cirkev „Rok zasväteného života“.

pokračovanie...

Vianoce

Keď všetko zahalilo hlboké ticho, zostúpilo Božie Slovo z neba. Tajomstvo Vianočnej noci sme oslavovali polnočnou sv. omšou, ktorú celebroval pán farár s pánom kaplánom ako koncelebrantom.

pokračovanie...

Advent

Deti sa tešia, keď postupne otvárajú 24 malých okienok v adventnom kalendári. Každý deň nejaké prekvapenie, malý darček... v očakávaní veľkého daru, ktorý nám prinášajú Vianoce. Aj my sme v prvé adventné ráno našli na dverách v jedálni adventný kalendár s malými prekvapeniami a adventným cvičením na každý deň.

Sväté omše a adorácia v našej Kaplnke Najsvätejšej Trojice

Pondelok - Sobota: ráno o 6:45

Sobota:  ráno po sv. omši je krátka pobožnosť s Eucharistickým požehnaním

Nedeľa:  ráno o 8:00

Naša kaplnka je otvorená denne od piatej hodiny ráno do ôsmej hodiny večer.

 

Sviatosť Oltárna je vyložená väčšinu dňa (podľa našich možností).