top
logo

Video o našom živote

Desaťminútový film o nás


feed-image RSS kanál
Dekrét nitrianskeho biskupa z príležitosti Roka zasväteného života Vytlačiť Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok

Na základe dekrétu nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka je počas Roka zasväteného života (30. 11. 2014 – 2. 2. 2016)  v našej kaplnke možnosť (za obvyklých podmienok) získať plnomocné odpustky.

 
Marec, mesiac sv. Jozefa Vytlačiť Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok

Drahí priatelia nášho kláštora!
Na začiatku pôstneho obdobia Vám želáme Božie požehnanie a dobrú prípravu na prijatie veľkonočných milostí, pokoja a radostí, ktoré nám chce Pán Boh aj tento rok bohato darovať.
Ako kresťania katolíci znovu potrebujeme viac radosti a oduševnenia, veľkú dôveru v svätého trojjediného Boha. Potrebujeme viac zápalu a odvahy, aby sme v tejto, často tak dezorientovanej dobe, dokázali ľuďom – predovšetkým naším mladým – priblížiť Krista, našu spásu a nášho Vykupiteľa ako Cestu, Pravdu a Život! A to zvlášť teraz, keď prežívame rok zasväteného života.
Marec, mesiac zasvätený sv. Jozefovi nám k tomu znovu dáva výbornú príležitosť. Sv. Jozef bol jednoduchý remeselník a predsa už mnohým – aj svätým – ukázal cestu k osobnému posväteniu. Bol to muž plný životnej sily a hlbokej dôvery v Boha, ktorý sa vo svojom živote vždy ochotne a bez váhania podriadil Božiemu riadeniu, bol vždy pripravený, keď ho Pán k niečomu volal. Meno Jozef znamená „Boh pridá, rozhojní“. V to môžeme dúfať aj my všetci. Každému, kto sa snaží plniť Božiu vôľu, poskytne Pán Boh nové, netušené dimenzie.

Celý článok...
 
Eucharistické adoračné spoločenstvo Vytlačiť Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok

Eucharistické adoračné spoločenstvá sú spoločenstvami veriacich – ctiteľov Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, aktívne zaangažovaných do modlitby za Cirkev a jej misijné dielo – činnými pri našich kláštoroch a formujúcimi svoju pobožnosť podľa trinitárno - eucharistickej spirituality. Členovia sa zaväzujú týždenne k adorácii či už v našej kaplnke alebo v inom kostole a starší alebo chorí členovia, ktorí nemôžu už ísť do kostola, posvätiť doma určitý čas na modlitbu.
„Adorácia nášho Pána a Spasiteľa v Eucharistii je neoceniteľnou a vzácnou formou modlitby. V nej je obsiahnuté všetko, čo slúži živému vzťahu medzi Bohom a človekom. V adorácii sa pred Bohom uplatňujú všetky celosvetové záležitosti, bez toho, že by ich bolo potrebné vyjadrovať slovami.“ (Johannes Joachim Kardinál Degenhardt)
Členovia prehlbujú svoj život modlitby a vzrastajú v láske k Bohu i blížnym. Adorácia prináša požehnanie a milosti nielen členom, ale aj ich rodinám, ba celej ľudskej rodine. Tým vlastne pomáhajú aj misijnému dielu Cirkvi.
Takto prehĺbený vzťah k Ježišovi Kristovi dáva adorujúcemu pomoc a silu do každodenného života a otvára nevysýchajúci prameň radosti a pokoja.
Kto adoruje má tiež podiel na zadosťučinení, ktoré Ježiš priniesol za všetky hriechy sveta a v Eucharistii naďalej prináša.
Členovia a ich príbuzní majú podiel na požehnaní a milostiach večnej adorácie.
Eucharistické adoračné spoločenstvá sú spoločenstvami veriacich – ctiteľov Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, aktívne zaangažovaných do modlitby za Cirkev a jej misijné dielo – činnými pri našich kláštoroch a formujúcimi svoju pobožnosť podľa trinitárno - eucharistickej spirituality. Členovia sa zaväzujú týždenne k adorácii či už v našej kaplnke alebo v inom kostole a starší alebo chorí členovia, ktorí nemôžu už ísť do kostola, posvätiť doma určitý čas na modlitbu.
„Adorácia nášho Pána a Spasiteľa v Eucharistii je neoceniteľnou a vzácnou formou modlitby. V nej je obsiahnuté všetko, čo slúži živému vzťahu medzi Bohom a človekom. V adorácii sa pred Bohom uplatňujú všetky celosvetové záležitosti, bez toho, že by ich bolo potrebné vyjadrovať slovami.“ (Johannes Joachim Kardinál Degenhardt)
Celý článok...
 
Možnosť prosiť sestry o modlitby Vytlačiť Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok

napíšte námSvojím zasvätením sa a úctou Ducha Svätého chceme zvolávať oheň lásky do sŕdc všetkých ľudí, a tak budovať Božie kráľovstvo.

Ponúkame svoju službu modlitby, adorácie a obety všetkým. Ak sa boríte s ťažkosťami či problémami, potrebujete Božiu pomoc a útechu, alebo chcete vyjadriť svoju vďačnosť Pánu Bohu, nebojte sa obrátiť na nás poprosiť o príhovorné modlitby. Vaše úmysly prijmeme do svojich modlitieb a obiet.

Navštívte našu Knihu úmyslov modlitieb...

 

Poriadok Bohoslužieb


  Sväté omše v našej
   Kaplnke Najsvätejšej Trojice: 

 Pondelok - Sobota:
  ráno o 6:45

 Sobota:  ráno po sv. omši je krátka pobožnosť s Eucharistickým požehnaním

 Nedeľa:  ráno o 8:00

 

Adorácia u nás

Naša kaplnka je otvorená denne od piatej hodiny ráno do ôsmej hodiny večer. Sviatosť Oltárna je vyložená dopoludnia - okrem piatku a popoludní od 13.00 do 18.00 hodiny, niektoré dni aj dlhšie.


 

bottom

© SSpSAP 2010.     Založené na CMS Joomla!.     Dizajn: ThemZa Free Joomla Templates.     Ikony z dielne Axialis.     Optimalizované pre Firefox 3.5.