pokračovanie...

Milí priatelia nášho kláštora,
Teraz, v mesiaci marci, Vás opäť pozývame uvažovať spolu s nami o tajomstvách, ktoré nám toto obdobie ponúka. Prežívame obdobie prípravy na najväčšie sviatky kresťanského roka, na Veľkú Noc. Nachádzame sa v dobe svätého pôstu. A mesiac marec je tiež zvláštnym spôsobom zasvätený sv. Jozefovi, ktorý sa pripája k veľkému zástupu svätých mužov a žien, darovaných našej sv. Cirkvi. Tento veľký zástup svätých ukazuje často veľmi odlišným spôsobom, akú významnú úlohu zohrali ľudia v Božom pláne spásy.
Medzi nich patrí aj sv. Jozef, manžel Panny Márie. Ale on je aj trochu iný, určitým spôsobom sa líši od ostatných svätých.

pokračovanie...

Svätá Stolica úradným listom z 25. februára 2015 schválila otvorenie procesu blahorečenia našej spoluzakladateľky a prvej generálnej predstavenej Adolfiny Tönnies (matky Márie Michaely). 19. marca prišiel kardinálom Angelom Amatom podpísaný tzv. „Nihil Obstat“.

To otvorilo cestu pre začatie procesu blahorečenia, ktorý sa začína najprv na diecéznej úrovni. Pri príležitosti osláv stého výročia nášho materského domu v holandskom Steyli 26. augusta 2014 bola táto žiadosť spolu s potrebnou dokumentáciou odovzdaná súčasnému diecéznemu biskupovi z Roermondu, Mons. Franzovi Wiertzovi.

3. septembra 2015 bol v Materskom dome Steyli po slávnostnej sv. omši otvorený beatifikačný proces na diecéznej úrovni (pozrite si foto zo slávnosti...).

Svojím zasvätením sa a úctou Ducha Svätého chceme zvolávať oheň lásky do sŕdc všetkých ľudí, a tak budovať Božie kráľovstvo.

Ponúkame svoju službu modlitby, adorácie a obety všetkým. Ak sa boríte s ťažkosťami či problémami, potrebujete Božiu pomoc a útechu, alebo chcete vyjadriť svoju vďačnosť Pánu Bohu, nebojte sa obrátiť na nás poprosiť o príhovorné modlitby. Vaše úmysly prijmeme do svojich modlitieb a obiet.

napíšte nám váš úmysel...

Sväté omše v našej Kaplnke Najsvätejšej Trojice

Pondelok - Sobota: ráno o 6:45

Sobota:  ráno po sv. omši je krátka pobožnosť s Eucharistickým požehnaním

Nedeľa:  ráno o 8:00

 

Adorácia u nás

Naša kaplnka je otvorená denne od piatej hodiny ráno do ôsmej hodiny večer.

Sviatosť Oltárna je vyložená dopoludnia - okrem piatku a popoludní od 13.00 do 18.00 hodiny, niektoré dni aj dlhšie.