top
logo

Video o našom živote

Desaťminútový film o nás


feed-image RSS kanál
Otvorenie procesu blahorečenia matky M. Michaely Vytlačiť Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok

Svätá Stolica úradným listom z  25. februára 2015 schválila otvorenie procesu blahorečenia našej spoluzakladateľky a prvej generálnej predstavenej Adolfiny Tönnies (matky Márie Michaely). 19. marca prišiel kardinálom Angelom Amatom podpísaný tzv. „Nihil Obstat“. To otvára cestu pre začatie procesu blahorečenia, ktorý sa začína najprv na diecéznej úrovni. Pri príležitosti osláv stého výročia nášho materského domu v holandskom Steyli 26. augusta 2014 bola táto žiadosť spolu s potrebnou dokumentáciou odovzdaná súčasnému diecéznemu biskupovi z Roermondu, Mons. Franzovi Wiertzovi.

3. septembra 2015 bol v Materskom dome Steyli po slávnostnej sv. omši otvorený beatifikačný proces na diecéznej úrovni.


        Modlitba

Dobrotivý Bože, ty si povolal svoju služobnicu Matku Máriu Michaelu Tönnies, aby životom modlitby podporovala misie sv. Cirkvi. V sile Eucharistie a nesená Duchom Svätým získavala ľudí po celom svete, aby ťa chválili ustavičnou modlitbou. Na jej príhovor nám daruj dôveru v tvoje milujúce vedenie a vypočuj naše prosby. Daj, aby sme ju raz mohli uctievať ako blahoslavenú. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen.


Adolfína Tönnies sa narodila 7. januára 1862 v Horst-Emscher (teraz Gelsenkirchen-Horst) v Nemecku. Po skončení školy a učiteľského seminára v Münsteri pracovala 10 rokov ako učiteľka v Rendsburgu, v severnom Nemecku. So svojou túžbou stať sa rehoľnicou sa obrátila na order viagra no prescripion nemeckého kňaza Arnolda Janssena, ktorý v roku 1875 založil v Steyli dom na výchovu budúcich misionárov. V roku 1891 prijal Adolfínu Tönnies do best price for generic viagra svojej novozaloženej spoločnosti misijných sestier. Keď v roku 1896 zakladal druhú, kontemplatívnu vetvu sestier, patrila Adolfína Tönnies do skupiny zakladajúcich sestier tejto kongregácie „Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony“. Stala sa jej predstavenou a neskôr generálnou predstavenou. Ako klauzúrna sestra dostala meno Mária Michaela. Hoci žila v prísnej klauzúre, bola celým svojím srdcom aj misionárka. Neúnavne pracovala na vnútornom i vonkajšom rozvoji svojej kongregácie a zakladala nové kláštory ustavičnej poklony v Nemecku, v Holandsku, v USA, na Filipínach a v Číne. Zomrela na 25. februára 1934 v Steyli. Dnes žije a pôsobí okolo 350 steylských sestier ustavičnej poklony v 22 kláštoroch na celom svete.

Fotografie zo slávnosti

 
Dekrét nitrianskeho biskupa z príležitosti Roka zasväteného života Vytlačiť Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok

Na základe dekrétu nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka je počas Roka zasväteného života (30. 11. 2014 – 2. 2. 2016)  v našej kaplnke možnosť (za obvyklých podmienok) získať plnomocné odpustky.

 
Eucharistické adoračné spoločenstvo Vytlačiť Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok

Eucharistické adoračné spoločenstvá sú spoločenstvami veriacich – ctiteľov Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, aktívne zaangažovaných do modlitby za Cirkev a jej misijné dielo – činnými pri našich kláštoroch a formujúcimi svoju pobožnosť podľa trinitárno - eucharistickej spirituality. Členovia sa zaväzujú týždenne k adorácii či už v našej kaplnke alebo v inom kostole a starší alebo chorí členovia, ktorí nemôžu už ísť do kostola, posvätiť doma určitý čas na modlitbu.
„Adorácia nášho Pána a Spasiteľa v Eucharistii je neoceniteľnou a vzácnou formou modlitby. V nej je obsiahnuté všetko, čo slúži živému vzťahu medzi Bohom a človekom. V adorácii sa pred Bohom uplatňujú všetky celosvetové záležitosti, bez toho, že by ich bolo potrebné vyjadrovať slovami.“ (Johannes Joachim Kardinál Degenhardt)
Členovia prehlbujú svoj život modlitby a vzrastajú v láske k Bohu i blížnym. Adorácia prináša požehnanie a milosti nielen členom, ale aj ich rodinám, ba celej ľudskej rodine. Tým vlastne pomáhajú aj misijnému dielu Cirkvi.
Takto prehĺbený vzťah k Ježišovi Kristovi dáva adorujúcemu pomoc a silu do každodenného života a otvára nevysýchajúci prameň radosti a pokoja.
Kto adoruje má tiež podiel na zadosťučinení, ktoré Ježiš priniesol za všetky hriechy sveta a v Eucharistii naďalej prináša.
Členovia a ich príbuzní majú podiel na požehnaní a milostiach večnej adorácie.
Eucharistické adoračné spoločenstvá sú spoločenstvami veriacich – ctiteľov Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, aktívne zaangažovaných do modlitby za Cirkev a jej misijné dielo – činnými pri našich kláštoroch a formujúcimi svoju pobožnosť podľa trinitárno - eucharistickej spirituality. Členovia sa zaväzujú týždenne k adorácii či už v našej kaplnke alebo v inom kostole a starší alebo chorí členovia, ktorí nemôžu už ísť do kostola, posvätiť doma určitý čas na modlitbu.
„Adorácia nášho Pána a Spasiteľa v Eucharistii je neoceniteľnou a vzácnou formou modlitby. V nej je obsiahnuté všetko, čo slúži živému vzťahu medzi Bohom a človekom. V adorácii sa pred Bohom uplatňujú všetky celosvetové záležitosti, bez toho, že by ich bolo potrebné vyjadrovať slovami.“ (Johannes Joachim Kardinál Degenhardt)
Celý článok...
 
Možnosť prosiť sestry o modlitby Vytlačiť Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok

napíšte námSvojím zasvätením sa a úctou Ducha Svätého chceme zvolávať oheň lásky do sŕdc všetkých ľudí, a tak budovať Božie kráľovstvo.

Ponúkame svoju službu modlitby, adorácie a obety všetkým. Ak sa boríte s ťažkosťami či problémami, potrebujete Božiu pomoc a útechu, alebo chcete vyjadriť svoju vďačnosť Pánu Bohu, nebojte sa obrátiť na nás poprosiť o príhovorné modlitby. Vaše úmysly prijmeme do svojich modlitieb a obiet.

Navštívte našu Knihu úmyslov modlitieb...

 

Poriadok Bohoslužieb


  Sväté omše v našej
   Kaplnke Najsvätejšej Trojice: 

 Pondelok - Sobota:
  ráno o 6:45

 Sobota:  ráno po sv. omši je krátka pobožnosť s Eucharistickým požehnaním

 Nedeľa:  ráno o 8:00

 

Adorácia u nás

Naša kaplnka je otvorená denne od piatej hodiny ráno do ôsmej hodiny večer. Sviatosť Oltárna je vyložená dopoludnia - okrem piatku a popoludní od 13.00 do 18.00 hodiny, niektoré dni aj dlhšie.


 

bottom

© SSpSAP 2010.     Založené na CMS Joomla!.     Dizajn: ThemZa Free Joomla Templates.     Ikony z dielne Axialis.     Optimalizované pre Firefox 3.5.