Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Kronika 2023

Výroba kalendárov

Súčasťou príprav na advent a Vianoce je aj príprava kalendárov pre našich priateľov a dobrodincov. Keďže si ich vyrábame samy a to vo väčšom množstve, do prípravy (skladania a šitia) je zapojená celá komunita.


Návšteva sv. Mikuláša

Spomienku na sv. Mikuláša, biskupa a štedrého darcu, sme tento rok oslávili viacnásobne. Okrem votívnej sv. omše a liturgie hodín sme si ho pripomenuli radostnými stretnutiami s priateľmi a dobrodincami. Najprv nás 3. decembra navštívil sv. Mikuláš z miestneho seminára. Boli to seminaristi z miestneho seminára pod vedením sr. Petry, vincentky. Počas tohto víkendu boli u nás hostia, ktorí sa návšteve sv. Mikuláša tiež potešili. Potom nás 6. decembra navštívil sv. Mikuláš, za ktorého sa prezliekol opát Tadeáš, OPraem, ktorý v tom čase bol u nás kvôli duchovným cvičeniam sr. M. Faustíny. A do tretice prišiel ešte iný sv. Mikuláš.


Požehnanie medu

Naše včielky nám tento rok vyrobili veľa medu. Za túto bohatú úrodu sme sa poďakovali Pánu Bohu na spomienku sv. Ambróza, 7. decembra.


Adventný koncert

14. decembra nás navštívilo 20 mladých hudobníkov vo veku 15-18 rokov z neďalekej Strednej veterinárnej školy. Spolu so svojou učiteľkou a vychovávateľkou nás prišli potešiť svojím spevom a hrou na gitary. Ich iniciatíva nás milo prekvapila. Repertoár výborne zapasoval do predvianočnej nálady. Hudbe sa venujú len vo voľnom čase, ale ich piesne a spev boli na vysokej úrovni. Počas spoločného posedenia bol priestor aj na našu hru na gitare a spev. Tak, ako sme sa my zapojili spevom k ich piesňam, tak sa niektorí z nich pridali k nám. Bolo to milé a povzbudivé. Na koniec koncertu nám všetkým odovzdali mladí darčeky, ktoré vlastnoručne vyrobili. S istotou môžeme povedať, že mládež ďaleko prevýšila naše očakávania.


Polnočná pobožnosť

Prelomový moment medzi kalendárnym rokom 2022 a 2023 sme prežili na kolenách pred vyloženou Sviatosťou oltárnou spolu so zhromaždenými veriacimi a kňazom, ktorý nám o polnoci udelil eucharistické požehnanie. Tak sme privítali nový rok.


Trojkráľové požehnanie

Na slávnosť Zjavenia Pána nás navštívil Mons. Peter Beňo. Po sv. omši nám požehnal náš kláštor. Podelil sa s nami aj o zážitok z predošlého dňa, kedy sa osobne zúčastnil pohrebu emeritného pápeža Benedikta XVI.


P. Peter Fillo, SVD

12. januára nás navštívil p. Peter Fillo, SVD, ktorý pôsobí na Filipínach. P. Peter prišiel na Slovensko kvôli dovolenke, avšak kvôli pandemickým opatreniam sa nemohol vrátiť na Filipíny v stanovenom čase. Ostal teda na Slovensku a svojich študentov na Filipínach učil online. Takto to trvalo 4 mesiace. Páter Peter nám porozprával o svojej misii, spomenul niekoľko svojich nebezpečných skúseností z Filipín a rád zodpovedal na naše otázky.


Modlitba za Kontinentálnu fázu Synody

V dňoch 5. – 12. februára sa v Prahe konala Kontinentálna fáza Synody. Organizátori tohto stretnutia popýtali o zvláštnu modlitbovú pomoc všetky klauzúrne sestry v Európe. Rady sme sa teda zapojili do tejto akcie. Na úmysel plodnej práce na Synodálnom stretnutí sme obetovali všetky modlitby počas tohto týždňa, zvlášť však špeciálne určené hodiny.


Duchovné cvičenia

Tento rok sa sestry našej komunity zúčastnili duchovných cvičení v 2 termínoch. V termíne 21. - 29. apríla viedol duchovné cvičenia p. Igor Kráľ, SVD. Od 24. apríla do 3. mája si konala duchovné cvičenia ďalšia naša sestra. Viedol ju p. Henryk Ślusarczyk, SVD, (bývalý misionár v Angole,) ktorý za týmto účelom pricestoval z Poľska.


Doživotné sľuby sr. M. Terezky

Dňa 20. mája zložila naša sestra Mária Terezka svoje doživotné rehoľné sľuby. Svätú omšu o 15:00 hod, počas ktorej profesiu skladala, celebroval náš pomocný biskup, Peter Beňo. Okrem neho prišlo 15 kňazov, medzi ktorými boli: nový provinciál SVD, p. Marek Vaňuš, p. Jozef Bartkovjak, SJ, p. Andrej Valent, OCD, p. Peter Kubík, SVD, zonálny koordinátor SVD pre Európu, kňazi z farnosti, odkiaľ pochádza sr. M. Terezka a ďalší známi kňazi. Asistovali 2 diakoni z miestneho nitrianskeho seminára a 3 miništranti SVD. Počas kázne poukázal o. biskup Peter na zaujímavosť, že sa sv. omša konala práve o 15:00 hod., čo je na jednej strane Hodina Milosrdenstva a na druhej strane čas, kedy sa na Slovensku zvyknú konať svadby. V kázni kládol dôraz na modlitbu, zvlášť na modlitbu za jednotu kresťanov, (evanjelium sv. omše bolo zo 17. kapitoly sv. apoštola Jána), a na kríž. Svätú omšu hudobne sprevádzal organista Jakub z našej farnosti, nakoľko našou organistkou je práve sr. M. Terezka. Krásnu atmosféru dotvorila na husliach Marie z Českej republiky a Patrícia, ktorá hrala na keyboarde 3 gospelové piesne. Počas agapé a stretnutia našej sestry s hosťami si mohli prítomní hostia vziať nami zhotovené Ružence k Duchu Svätému, tiež klasické ružence a ružence k sv. Charbelovi. Hostia prejavili veľký záujem zvlášť o ružence k Duchu Svätému.

Viac fotografií zo slávnosti ako aj VIDEO nájdete na našej stránke: www.sspsap.sk.
Presnejšie:
https://www.sspsap.sk/vecne-sluby-2023-sestra-maria-terezka/
https://www.sspsap.sk/vecne-sluby-2023-sestra-maria-terezka-video/


Stretnutie Arnoldovej rodiny

V sobotu, 3. júna, sme sa o 16:00 stretli celá Arnoldova rodina u nás na záhrade. („Arnoldova rodina“ znamená v našom slovníku „verbisti + Misijné sestry + my“, teda 3 rehole založené sv. Arnoldom Janssenom.) Tento rok nás bolo spolu až 35! Na stretnutie prišli aj seminaristi SVD (z 11 ich bolo 9 zahraničných) a postulantky SSpS. Na opekačku prišiel aj p. Pavol Filadelfi, SVD, ktorý pôsobí v Japonsku. Ako minulý rok, aj teraz sme sa najprv rozprávali pri prechádzke po záhrade. Potom, o 17:00, sme sa v kaplnke spoločne pomodlili vešpery a po nich sme zahájili opekačku. Po nej sme si spolu zaspievali (vo viacerých jazykoch) a zatancovali. S hosťami sme sa lúčili o 21:00. Všetci hostia dostali na záver na pamiatku malú šálku z papiera aj s citátom sv. Arnolda. Na každej šálke bolo napísané číslo „100“, čo symbolizuje Jubilejný rok Storočnice verbistov.

Viac fotografií nájdete na: https://www.verbisti.sk/fotokronika/stretnutie-arnoldovej-rodiny/.


Misionár z Japonska

13. júna nám o svojej misii a pastorácii v Japonsku prišiel porozprávať p. Pavol Filadelfi, SVD. V Japonsku žije už 14 rokov. Počas srdečného stretnutia sme mohli spolu podebatovať a dozvedieť sa o duchovných i hmotných potrebách Japoncov, s ktorými sa p. Pavol stretá.


Diecézni novokňazi

Počas celého školského roka sa u nás na nedeľných vešperách striedali diakoni z miestneho seminára. Oni mali možnosť poprosiť nás o modlitbu a trochu spoznať náš život a my sme mohli ich prostredníctvom prijať eucharistické požehnanie a tiež sa niečo dozvedieť o aktuálnych duchovných potrebách seminaristov. Ako vďaku za spoluprácu sme ich pozvali na odslúženie primičnej sv. omše v našej kaplnke.

Toto pozvanie prijali a postupne nás navštívili: Dominik Tisovský z nitrianskej diecézy, ktorý prišiel 14. júna aj s dvoma seminaristami: Jankom a s Pranayom,...

...ďalej Adam Murko z banskobystrickej diecézy, ktorý prišiel 28. júna aj s diakonom Martinom.

Tretí novokňaz, ktorý k nám prišiel 18. júla odslúžiť sv. omšu, sa volal Lukáš Frank. Je z nitrianskej diecézy.


Pani prezidentka u nás

5. júla sa tradične koná slávnostná svätá omša na námestí v Nitre, a to pri oslave svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Tohoročnú sv. omšu celebroval americký biskup Larry James Kulick, biskup v Greensburg v Pensylvánii. Má slovenské korene. Tejto sv. omše sa zúčastnila aj prezidentka Slovenska, pani Zuzana Čaputová. Po tejto omši prišla k nám do kláštora na krátku návštevu. Pôvodne sa chcela zdržať len 15 minút, ale nakoniec ostala hodinu. Ukázali sme pani prezidentke hovorňu, záhradu, kaplnku a aulu, kde sme jej pripravili malé pohostenie, ktoré rada prijala. Veľmi sa zaujímala o náš spôsob života. Bolo to po prvý raz v jej živote, čo navštívila kláštor. Podľa jej slov urobilo toto stretnutie s nami na ňu hlboký dojem, podobne ako stretnutie s pápežom Františkom spred 2 rokov, keď bol pápež František na Slovensku.


Novokňaz Lukáš Hanúsek, SVD

8. júla ráno slúžil pre nás svoju primičnú svätú omšu páter Lukáš Hanúsek, SVD, ktorý bol vysvätený 24. júna. Svätil ho apoštolský nuncius na Slovensku, Nicola Girasoli. Ako v kázni spomenul, v Európe svätil už veľa biskupov, ale kňaza ešte nie. A teda prvým ním vysväteným kňazom bol práve verbista! Posledná kňazská vysviacka v Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku sa konala pred 4 rokmi. Pri dnešnej svätej omši nám p. Lukáš dal svoje novokňazské požehnanie. Jeho misijným určením je Čad, kam odchádza v decembri. Predtým má ísť na 3-mesačný kurz francúzštiny do Paríža. Pátrovi Lukášovi sme podarovali ručne zhotovené dary a prisľúbili sme mu naše modlitby.


Stretnutie s SVD z Maďarska

30. augusta sme o 15:00 slávili v našej kaplnke sv. omšu v anglickom jazyku spolu s verbistami pôsobiacimi v Maďarsku a s niekoľkými ich spolupracovníkmi. Hostí bolo približne 30. Po sv. omši plnej radostných spevov vo viacerých jazykoch sme sa s nimi porozprávali v aule nášho kláštora. Komunita verbistov v Maďarsku je interkulturálna, veľmi radostná a pomerne mladá. Rady sme sa s nimi stretli. Na záver stretnutia nám zaspievali požehnanie.


P. Michal Vrták, SVD

7. septembra nám porozprával o svojej misii na Kube p. Michal Vrták, SVD. Situácia na Kube je veľmi komplikovaná a nádej na zlepšenie súčasnej situácie je slabá. Niektoré konkrétne detaily z Michalovho rozprávania rezonujú medzi nami doteraz. A vždy ich sprevádzame strelnou modlitbou za neho – misionára a aj za tých, ku ktorým je poslaný. Na rozlúčku sme p. Michalovi podarovali hojný počet našich „domácich“ ružencov – pre jeho „kubánske ovečky“.


Rodinný sviatok

4. október bol pre nás veľmi radostným dňom: slávili sme náš „Rodinný sviatok“, čiže akýsi „deň radosti celej komunity“. Na obed sme si urobili opekačku. Na poobedie sme si pripravili zaujímavý program spojený s rôznymi veselými úlohami. Keďže to bolo na spomienku sv. Františka Assiského a v deň zverejnenia exhortácie pápeža Františka „LaudateDeum“, program sprevádzali myšlienky sv. Otca o bratstve, o vzájomnej láske, o ekológii, o šetrení a o lepšom využívaní prírodných zdrojov.


Návšteva p. generála SVD a jubileum SVD

Verbisti slávili tento rok svoje Jubileum, a to 100 rokov od príchodu ich Spoločnosti na Slovensko. Motto jubilejného roka bolo: „Kráčame s Božím Slovom – 100 rokov prítomnosti SVD na Slovensku“. Oslavy sa začali 15. januára v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke a trvali až do víkendu 20 – 22. októbra.

Na záverečné oslavy Jubilea prišiel z Ríma aj generálny predstavený Spoločnosti Božieho Slova, p. Paulus Budi Kleden. Piatok, 20. októbra, prišiel na krátku návštevu aj k nám do kláštora. Prišiel spolu s provinciálom SVD, Marekom Vaňušom. Radi sme oboch medzi sebou privítali. Bolo to milé stretnutie. Na druhý deň slávil p. generál v provinciálnom dome SVD na Kalvárii sv. omšu, ktorej sa zúčastnili aj 2 naše sestry, ktoré – ako zástupkyne našej komunity – potom ostali ešte na celodennom programe osláv, ktorý po sv. omši nasledoval.


Obnova sľubov sr. M. Zdenky

20. novembra počas rannej sv. omše o 6:45 obnovila sr. Mária Zdenka svoje rehoľné sľuby. Sv. omši predsedal o. Gašpar Fronc.


Nuncius Nicola Girasoli u nás

Mons. Nicola Girasoli, Apoštolský nuncius na Slovensku, prijal naše pozvanie a prišiel k nám na návštevu 21. novembra. Sprevádzal ho o. Ján Bittšanský, prišiel aj Mons. Viliam Judák a o. Gašpar Fronc. O 15:00 sme spoločne slávili sviatočnú sv. omšu v deň Obetovania Panny Márie, ktorý je zároveň dňom klauzúrneho života, (nazývaný aj „pro Orantibus“ – teda deň „tých, čo sa modlia“). O. nuncius sa nám prihovoril počas sv. omše veľmi srdečnými slovami. Našu misiu modliť sa za svet pripodobnil „slnku, ktoré stojí na svojom mieste, kým všetky ostatné planéty sa otáčajú okolo neho. Planétami sú v tomto prípade biskupi, kňazi a činní rehoľníci. Naša modlitba, náš život a svedectvo majú byť lúčmi svetla a tepla, ktoré vyžarujeme na svet. Aby sme však mali čo dávať, máme to stále čerpať od Ježiša, ktorý je tým pravým slnkom a zdrojom svetla.“ Po sv. omši sme ukázali o. nunciovi našu záhradu. Pri lurdskej jaskyni sme sa pomodlili latinsky „Zdravas´ Mária“ a „Pod tvoju ochranu“ a zaspievali sme si „Salve Regina“. Potom sme pozvali hostí do auly kláštora na pohostenie a rozhovor. Stretnutie sme zakončili spoločnými vešperami s eucharistickým požehnaním.


Tuje v našej záhrade

Počas jesene sme si za pomoci dobrodincov dali vyrezať všetky tuje, ktoré rástli v našej záhrade a ktoré boli napadnuté škodcom. Išlo o veľkú prácu a tak sa tuje vyrezávali po etapách. Na ich miesto sme si zasadili iné dreviny.

Pohľad na tuje v lete,...

na jeseň...

...a v zime.


Europostulát SSpS

Na sviatok bl. M. Márie Virgo, 28. novembra, nás navštívilo 6 postulantiek od SSpS sestier, ktoré by mali budúci rok začať spoločný noviciát v Ríme. Postulantky boli z celej Európy: 1 zo Slovenska, 2 z Poľska, 1 z Ukrajiny, 1 z Nemecka a 1 z Belgicka. Prišli aj s ich formátorkami. Navzájom sme sa pozdieľali, kto odkiaľ pochádza a kde pôsobí, a potom sme si zaspievali vo viacerých jazykoch. Bolo nám veľmi veselo. My máme tiež jednu postulantku, a tak vlastne išlo o „celoeurópske stretnutie postulantiek SSpS a SSpSAP, nakoľko v Európe už ďalšiu postulantku (a momentálne ani novicku) okrem našej sr. Veroniky nemáme.

požiadajte o modlitbu