Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Kronika 2022

Advent / Vianoce

Každoročnou súčasťou príprav na sviatky Narodenia Pána je aj stavanie stromčeka a umiestnenie jasličiek do našej kaplnky. Tento rok nám dobrodinci podarovali nádherný a vysoký strieborný smrek. S ich pomocou sme si ho prizdobili a až do sviatku Obetovania Pána sme sa tešili z jeho krásy a nádhernej vône.


Trojkráľové požehnanie príbytkov

7. januára nám Mons. Peter Beňo prišiel požehnať dom z príležitosti Slávnosti Troch Kráľov. Po spoločnej Korunke k Božiemu Milosrdenstvu sme za spevu kolied prešli s kriedou, vodou a kadidlom celým naším kláštorom. Napokon sme posedeli v našej jedálni a srdečne sme sa s otcom biskupom Petrom porozprávali.


Prednáška o histórii SVD na Slovensku

Začiatkom januára nám páter Tomáš Gerboc, SVD, prišiel porozprávať o histórii SVD na Slovensku. V roku 2023 totiž verbisti budú oslavovať 100 rokov od príchodu ich Spoločnosti na Slovensko. My sme sa teda mali počas niekoľkých hodín možnosť započúvať do pútavých dejín, ktoré p. Tomáš spestril prezentáciou s mnohými fotografiami. Toto spoločné stretnutie sme zakončili vešperami s eucharistickým požehnaním.


Zrušenie kláštora v Berlíne

29. januára bol pre nedostatok povolaní zrušený kláštor St. Gabriel v Berlíne, kde naše sestry pôsobili od roku 1936. Po odsťahovaní sestier pomáhali niektoré vybrané sestry so záverečnými prácami súvisiacimi s premiestnením nábytku do našich ostatných európskych kláštorov. Na prácach sa od 30. januára do 15. februára zúčastnili aj dve naše sestry z Nitry. Nábytok a bytové zariadenie, ktoré nám potom z Nemecka priviezli, poslúžili nám a vo veľkej miere aj chudobným ľuďom v Nitre a v jej okolí. A po začiatku vojny na Ukrajine aj utečencom. Sme veľmi vďačné ochotným dobrovoľníkom, vďaka ktorým sa veci mohli dostať ku konkrétnym núdznym, ktorí sa darom – podľa slov dobrovoľníkov – veľmi potešili. Taktiež sme vďačné pomocníkom, ktorí pomáhali pri prácach v našom kláštore.


Kráľovná pokoja, oroduj za nás!

Vzhľadom ku komplikovanej politickej situácii na Ukrajine sme sa už od začiatku februára modlili denne k Panne Márii strelnú modlitbu „Kráľovná pokoja, oroduj za nás!“. Za cieľom vyprosenia mieru sme zorganizovali v dňoch 19. – 20. februára adoráciu, na zakončenie ktorej predsedal Mons. Peter Beňo vešperám. Aj naďalej nesieme vo svojich modlitbách všetkých nevinne trpiacich ľudí.


Návšteva Matky generálnej – Marie Magdaleny

14. marca sme medzi nami privítali našu Matku generálnu – Mariu Magdalenu a dve ďalšie sestry – sr. Mary Catherine a sr. Lusiu Mariu, ktoré k nám prišli z Nemecka z Bad Driburg. Návšteve sestier sme sa veľmi potešili, lebo kvôli pandémii Covid-19 sme sa nemohli stretnúť skôr. Pri stole sme so sestrami komunikovali v angličtine a v nemčine. Sestry sa veľmi zaujímali o náš život a slovenské zvyky. Sr. Lusia Maria, pôvodom z Indonézie, si dokonca nechala preložiť niekoľko slov a jednoduchých viet do slovenčiny. So sestrami sme sa rozlúčili 18. marca po rannej sv. omši. Sme vďačné za túto návštevu, ktorá, hoci bola krátka, priniesla nám veľa radosti.


Duchovné cvičenia

Od 28. apríla do 5. mája sa v našej komunite uskutočnili Duchovné cvičenia. Viedol ich bosý karmelitán, p. Andrej Valent, ktorý pôsobí v Košiciach – Lorinčíku. Za tému duch. cvičení zvolil „Vnútornú modlitbu“. V prednáškach sa opieral o storočiami overené duchovné skúsenosti sv. Terézie od Ježiša a sv. Jána od Kríža. K nim pridal i svedectvo súčasníka, p. Vojtecha Kohúta, OCD, ktorý sa podelil o svoju vlastnú skúsenosť s pokrokom vo vnútornej modlitbe. Opäť sme teda mali možnosť obnoviť sa v láske k Bohu.


Obnova sľubov sestry Márie Terezky

20. mája obnovila naša sestra Mária Terezka svoje rehoľné sľuby. Stalo sa tak počas sv. omše, ktorú celebrovali p. Igor Kráľ, SVD a p. Jozef Bartkovjak, SJ, ktorý pracuje vo Vatikánskom rozhlase.


Primičná sv. omša

Na spomienku sv. Antona, 13. júna, slávil u nás primičnú svätú omšu novokňaz Mikuláš Šurín, ktorý počas celého uplynulého roka predsedal sláveniu nedeľných vešpier v našej kaplnke. Touto svätou omšou sa nám chcel poďakovať za všetky modlitby. Svätú omšu s ním celebroval aj iný novokňaz – Jozef Kopáč. Zo sv. omše sme si odniesli vzácny dar – novokňazské požehnanie. Pre kňaza Mikuláša pripravila jedna naša sestra ornáty a kňazskú výbavu.


Slávnosť Kristovho Tela a Krvi

Slávnostnú procesiu v tento deň, 16. júna, viedol p. Pavol Baláž, SVD. Každoročne je pre nás veľkou radosťou prichystať oltáriky a potom kráčať s eucharistickým Ježišom po tých miestach, kde sa bežne počas dňa pohybujeme. Navyše sme sa mohli tešiť aj z krásneho počasia.


Stretnutie Arnoldovej rodiny

Na 18. júna sme k nám pozvali verbistov a misijné sestry. Plánovali sme sa stretnúť už dávnejšie, ale pre pandémiu Covid-19 to nebolo možné. Spolu s pozvanými nás bolo 25. Prišiel p. provinciál, Pavol Kruták, bývalý provinciál, p. Peter Dušička, seminaristi, ďalší pátri a 8 misijných sestier. Najprv sme sa išli všetci prejsť do našej záhrady, potom nasledovali vešpery a požehnaním a po nich sme si išli opekať. Atmosféra bola veľmi radostná a srdečná. Čas nám rýchlo uletel. Nakoniec sme si spolu zaspievali a zahrali na gitarách. Prv, než zapadlo slnko, sme sa spolu odfotili. Po fotení sme ukončili večeru a potom už verbisti odchádzali. S misijnými sestrami sme si potom ešte zatancovali na rytmy istej španielskej piesne. Krátke video z tohto stretnutia sme zverejnili aj na našom webe. Môžete si ho pozrieť TU: https://www.sspsap.sk/opekacka-video/

Viac fotiek z tohto stretnutia nájdete TU: https://www.verbisti.sk/fotokronika/stretnutie-arnoldovej-rodiny-2022/


Poľsko-slovenské sesterské stretnutie

Podvečer 2. júla, na sviatok Návštevy Panny Márie, nás navštívili Misijné sestry, ktoré prišli z Poľska na slávnosť skladania večných sľubov sr. Janky Smutnej, SSpS. Medzi sestrami boli aj sr. Olga a sr. Maksymiliana Maria, ktoré skladali večné sľuby len tri týždne predtým. Stretnutie bolo veľmi srdečné a radostné. Prežili sme spolu krásny a požehnaný večer.


Nová krížová cesta

16. júla sme si dali umiestniť novú krížovú cestu na chodbu nášho kláštora na prvom poschodí. Vyobrazenia jednotlivých zastavení sú spracované v klasickom štýle.


Pre mladých

V dňoch 28. – 31. júla sa uskutočnilo v Trenčíne Národné stretnutie mládeže pod názvom „T22“. Išlo už o 4. takéto stretnutie, ktoré sa koná ako určitý predvoj Svetového stretnutia mládeže. Ako je už zvykom, jedným z bodov programu je aj EXPO povolaní. Vtedy majú rehole priestor prezentovať svoju charizmu pred mladými ľuďmi. Aj naše Misijné sestry prejavili záujem ísť na EXPO prezentovať svoju rehoľu. A podobne urobili aj verbisti. Do plnosti Arnoldovej rodiny sme chýbali už len my. Misijné sestry nám však veľkodušne navrhli, že „vezmú“ a odprezentujú aj nás. A tak sme im dali materiály a letáky o nás a tiež 180 náramkových ružencov k Duchu Svätému. Vďaka Bohu, mladí prejavili veľký záujem a kontemplatívny spôsob života a do nami vopred pripravenej knihy nám napísali veľa prosieb o modlitbu a tiež povzbudivých slov.


Relikvie bl. Carla Acutisa

S pomocou Mons. Ľubomíra Welnitza sa nám podarilo získať relikvie bl. Carla Acutisa. Viaceré z nás sú totiž veľkými ctiteľkami bl. Carla. O. Ľubomír, ktorý je okrem iného pápežským ceremoniárom, nám tieto relikvie bl. Carla 11. augusta osobne doniesol a navyše si našiel čas porozprávať nám o tom, ako sprevádzal pápeža Františka počas jeho nedávnej apoštolskej cesty do Kanady.


Seminár o našej spiritualite

Od 17. do 19. augusta si p. Peter Dušička, SVD pre nás pripravil seminár o našej spiritualite. Deň po dni sme mali možnosť znova načrieť do prameňov našej Kongregácie, a znova sa zamyslieť nad životmi zakladateľskej generácie – sv. Arnolda Janssena, bl. Matky Márie Virgo a Matky Márie Michaely – nad kontemplatívnym aspektom ich života a ich odkazu pre nás. P. Dušička si pre nás pripravil na každý deň 2 prednášky.


Krátke návštevy misionárov

Počas leta sme u nás privítali viacerých kňazov a misionárov, ktorí pôsobia v misiách alebo vo farskej pastorácii. P. Gorazd Kohút, SVD, ktorý pôsobí v Albánsku, sa nám prihovoril počas sv. omše. P. Marek Vaňuš, SVD, nám porozprával o svojej ceste do Nikaraguy, Panamy a Kostariky, kam ho predstavení poslali ako generálneho vizitátora. P. Juraj Begany, SVD, nás svojou návštevou doslova prekvapil. Prišli aj niekoľkí diecézni kňazi zo Slovenska i z Moravy. S radosťou sme privítali medzi sebou aj relikvie I. stupňa dvoch blahoslavených mučeníkov: Michała Tomaszka a Zbigniewa Strzałkowského, OFM Conv., ktorí pôsobili v Peru. Tieto relikvie bl. Michała a Zbigniewa ostávajú tu u nás.

/Relikvie bl. Michała Tomaszka a Zbigniewa Strzałkowského, OFM Conv./


Mimoriadna úroda fíg

Tento rok nás Boh obdaril hojnou úrodou fíg. V záhrade pestujeme 2 figy. Jedna vysoká 6 metrov, druhá 2 metre. Figy rodia už niekoľko rokov, no tento rok nám dali až niekoľko desiatok kíl ovocia, vďaka čomu sme sa mohli s ním podeliť s verbistami, tiež s niekoľkými núdznymi rodinami a časť spracovať na lekvár, čo v zime oceníme.


Šetrné svietenie

Reagujúc na rastúcu cenu energií sme sa rozhodli prehodnotiť naše výdavky na svietenie v kláštore. V dôsledku týchto úvah sme sa rozhodli dať si vymeniť žiarovky v kaplnke, na parkovisku a v celej záhrade a niekde aj vymeniť celé svietidlá, aby sme svietili výhodnejšie – teda viac a za nižšiu cenu. Sme vďačné rodičom jednej našej spolusestry, ktorí sa na tieto práce od 20. do 22. septembra podujali.


Návšteva otca kardinála Maura Piacenzu u nás

1. októbra nás poctil svojou prítomnosťou kardinál Mauro Piacenza, hlavný pápežský penitenciár. Na Slovensko zavítal, aby v Nitre predstavil prvý oficiálny slovenský preklad Enchiridionu  odpustkov. Po skončení medzinárodnej konferencie, ktorú mal v seminári pre biskupov, kňazov a bohoslovcov, zavítal nakrátko k nám. Navštívil nás v sprievode o. biskupa Viliama Judáka, o. Ľubomíra Welnitza a o. Miroslava Cimeráka. Hostí sme privítali v hovorni, porozprávali sme sa s nimi a pozvali sme ich na prechádzku do našej záhrady. O. kardinálovi Piacenzovi sa zvlášť páčil krásny výhľad na hrad a katedrálu. Stretnutie sme zakončili spoločnými taliansko-slovensko-latinskými vešperami. Práve v ten deň sme slávili spomienku sv. Terezky z Lisieux. Otec kardinál Piacenza na to pamätal. Pripomenul nám, že my, klauzúrne sestry, nie sme na okraji Cirkvi, ale v jej srdci. Tiež nám kládol na srdce, že naša modlitba je veľmi potrebná, pretože my, klauzúrne sestry, sme tu pre Cirkev, v Cirkvi a s Cirkvou.

/Náš výhľad na katedrálu zahalenú do ranného oparu/


Rodinný sviatok

12. októbra, na spomienku bl. Carla Acutisa, sme slávili Rodinný sviatok, na ktorý sme si pripravili veselý program. V jedálni nás ráno privítal plagát s myšlienkou bl. Carla: „Keď sa vystavíme lúčom slnka, opálime sa. No keď sa postavíme pred eucharistického Ježiša, staneme sa svätými,“ a s týmto obrázkom:

Súčasťou poobedného programu bolo hľadanie pokladu, ku ktorému nás priviedli indície, ktoré sme si najprvmuseli nájsť v niekoľkých citátoch zo Svätého Písma.


Nové modlitebné miesto

Koncom septembra sme si nechali za pomoci istého dobrodincu osadiť na vopred pripravený betónovo-mramorový podstavec dve krásne sochy – Najsvätejšie Srdce Ježišovo a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré sme vo februári dostali od našich sestier z Berlína. Takto nám vzniklo v našej záhrade ďalšie modlitebné miesto, popri Lurdskej jaskyni, reliéfe Sedembolestnej Panny Márie a Krížovej ceste.


Strieborné jubileum sr. Márie Faustíny

5. novembra sme v našej kaplnke Najsvätejšej Trojice oslávili 25. výročie zloženia rehoľných sľubov našej sestry Márie Faustíny. S vďakou a radosťou sme si spomínali na spoločné roky, ktoré sme s M. Faustínou prežili v jednej komunite, prv, než odišla do Nysy (do Poľska), kde je toho času predstavenou. Slávnostnej sv. omši predsedal Mons. Peter Beňo, a spolu s ním celebrovali niekoľkí kňazi. Po sv. omši nasledovali raňajky v priestoroch kláštora. Týždeň po oslave začala sr. M. Faustína svoje 30-dňové duchovné cvičenia, ktorými ju sprevádzal nový opát premonštrátov v Želive – Tadeáš Róbert Spišák, OPraem.


Obnova sľubov sestry Márie Zdenky

Na slávnosť Krista Kráľa, 20. novembra, obnovila svoje rehoľné sľuby naša sestra Mária Zdenka . Svätú omšu celebroval opát Tadeáš Róbert Spišák, OPraem, ktorý sa u nás práve nachádzal kvôli vyššie spomenutým duchovným cvičeniam.

/Socha bl. Zdenky, ktorá sa nachádza v areáli nášho kláštora/


Nové povolanie

12. novembra nás Pán požehnal novým povolaním: vstúpila k nám do postulátu 19-ročná Veronika. Veronika bola s nami v kontakte už dlhší čas. Koncom leta s nami prežila 1 celý mesiac, aby bližšie spoznala náš život v klauzúre. Tento jej vstup do postulátu sa symbolicky odohral tesne pred modlitbou Korunky k Božiemu Milosrdenstvu, ktorú sa každý deň modlíme o 15:00 a ktorú obetujeme za nové povolania.

požiadajte o modlitbu