Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Vstup našej kandidátky Veroniky

12. november 2022 bol pre našu komunitu zvlášť radostný a výnimočný. Prijali sme medzi seba našu kandidátku Veroniku. Vstupom do postulátu sa jej začala formácia. Nech Duch Svätý ju vedie a sprevádza na ceste povolania.

požiadajte o modlitbu