Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Máriin vstup do postulátu 2016

požiadajte o modlitbu