Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Máriin vstup do postulátu 2014

Tento rok bola Nedeľa Dobrého Pastiera veľmi radostným dňom. Naša kandidátka Mária si zvolila tento deň ako deň svojho vstupu. Po ruženci k Božiemu Milosrdenstvu, ktorý sa denne modlíme za duchovné povolania, sa pre ňu otvorila brána klauzúry. Nech ju Dobrý Pastier bohato požehná.

S Peťom a Anežkou

Súrodenci

S rodičmi

Rodinka

Lúčenie

Rodičovské požehnanie

Spolužiačky z gymnázia

Monika

Posledné rady

Hľa, otvára sa brána...

Veľké očakávanie

Prvé kroky v klauzúre

S radosťou ideme do domu Pánovho

Svetlo vo tmách svieti

Cestou do kaplnky...

Konečne so sestrami

Pred mrežou

Za mrežou

Bože, žehnaj naše dieťa...

Ako vyzerá kláštor zvnútra?

Dlhoročné spolužiačky z gympla

S Majbelkou...

Monička s kytičkou

Geniálna huslistka - Maruška

Svadobná hostina

Toľko dievčat pokope

Stretko

Spojilo nás Sarajevo

Birmovná mamina

Nová ovečka

Vitaj v našej komunite!

požiadajte o modlitbu