Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Veľká noc 2010

Otec biskup Dominik Tóth vkladá do novej veľkonočnej sviece zrná, ktoré symbolizujú rany Pána Ježiša

So zapálenou sviecou vchádza páter Emil Králik SVD do kaplnky

Otec biskup Dominik Tóth počas homílie

Sprievod Vzkriesenia vonku pred kláštorom

Krátka poklona po skončení obradov

požiadajte o modlitbu