Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Úprava areálu pred kláštorom 2010

Ako sme na začiatku našu predzáhradku upravili...

požiadajte o modlitbu