Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Strieborné jubileum sr. M. Faustíny, 5.11.2022

Naša sestra M. Faustína oslávila 25. Výročie od zloženia prvých sľubov v našej rehoľnej Kongregácii. Dňa 5. novembra počas sv. omše poďakovala za dar rehoľného povolania a za milosť vernosti v povolaní. Slávnostnú sv. omšu celebroval nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo spolu s provinciálom Spoločnosti Božieho Slova P. Pavlom Krutákom SVD, zoborským farárom Milanom Polákom a rektorom Misijného domu Matky Božej v Nitre P. Jánom Kušnírom SVD. Počas sv. omše si sr. M. Faustína obnovila svoje rehoľné sľuby. V súčasnosti sr. M. Faustína pôsobí v našom kláštore v Poľsku v Nyse. Nech ju Pán naďalej sprevádza svojími milosťami!

požiadajte o modlitbu