Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Stretnutie pre dievčatá 2018

Od 30. 8. do 2. 9. 2018 sa u nás, v Kláštore Najsvätejšej Trojice v Nitre, uskutočnilo stretnutie pre dievčatá vo veku 19-35 rokov, ktoré hľadajú svoje povolanie. Stretnutie malo názov „Ako uvariť dobré povolanie“. Pri tomto hľadaní toho, čo všetko patrí do dobrého povolania a čo tam nepatrí, nás sprevádzal Saint-Exupéryho Malý princ a jeho skúsenosti, na ktoré sme sa pozerali vo svetle Sv. Písma. Spoločne sme objavovali Malého princa v nás a vo Sv. Písme sme nachádzali riešenia na mnohé vynárajúce sa otázky.

Dievčatá mali možnosť trochu nahliadnuť aj do tajomstiev rehoľného života a zamýšľať aj nad svojím vlastným povolaním a svojou životnou cestou. Za každým povolaním, či už rehoľným, alebo do manželstva, je vždy láska Boha k človeku, ktorá preniká do hĺbky ľudského srdca, volá a vzbudzuje túžbu odpovedať na jeho lásku a zároveň dáva človeku aj konkrétne poslanie. V modlitbe, v tichu, v adorácii, v prednáškach a pri vzájomnom zdieľaní sa mohli dievčatá započúvať do tohto Božieho volania, spoznávať kroky, ktoré treba urobiť pre rozpoznávanie povolania, prekážky, ktoré sa objavujú na ceste povolania a skutočnosť, že každý má svoje vlastné povolanie. Stretnutia, ktoré viedol P. Siard OPraem, sa zúčastnilo 8 dievčat.

Skúsenosti niektorých z nich:

"Čas duchovnej obnovy bol časom Božích prekvapení už od prvých chvíľ a prvých stretnutí. Zišlo sa nás 8 dievčat, každá úplne iná a jedinečná, plus jeden páter premonštrát, ktorý bol tiež dostatočne jedinečný Obnovou bolo všetko - spoločné rozhovory, neskutočný smiech pri spoločných raňajkách, obedoch, večerách; prednášky s hĺbkou, modlitba Liturgie hodín so sestrami, malý kúsok neplechy, ktorá patrí k radosti , „ustavičné“ adorácie na všetky spôsoby - cez deň i v noci, osamote, spoločné, moderované... Obohatením boli i naše nekonečné otázky pre Sr. Stellu a Sr. Terezku o živote vnútri a najmä ich vyčerpávajúce odpovede a praktické príklady.
Bol to krásny čas v prítomnosti Lásky, ktorá nám (myslím že všetkým) ukazovala, ako o nás zápasí a bojuje ešte aj dnes, a že má riešenie a cesty, hoci celkom nečakané, pre všetky životné situácie. Ďakujem p. Siardovi aj sestrám (aj tým, ktorých služba bola skrytá), že vložili celé srdce do týchto chvíľ, aby som mohla zažiť Pána, ktorý je blízko."
- Janka -

"Ďakujem Ružovým sestrám - Služobniciam Ducha Svätého ustavičnej poklony za možnosť zúčastniť sa stretnutia pre dievčatá s názvom: "Ako uvariť dobré povolanie?" Jedinečná skúsenosť pobytu v kláštore spolu s komunitou sestier za sprevádzania duchovného otca. Odporúčam každému kto chce zažiť a spoznať hmatateľne rehoľný život. Dozviete sa o podstate a význame rehole, harmonograme dňa, zúčastnite sa spoločných modlitieb s komunitou, adoračnej služby, máte možnosť porozprávať sa so sestrami. Spoznáte, že sestry sú normálne, veselé, so zmyslom pre humor. Bez problémov Vám upečú vianočku na počkanie, pohostia Vás čerstvými domácimi plodmi so záhradky, prípadne Vám pripravia chutné Smoothie. Stretnete tiež domáceho miláčika psa Zardana :-). Sestry svojím povolaním nasledujú Ježiša Krista v sebaobetovaní sa pre druhých. Vzdali sa všetkého, aj vonkajšieho sveta pre Boha, Cirkev a ľudí. Je to neoceniteľná služba. Ešte raz ďakujem sestričkám za čas strávený v ich Kláštore Najsvätejšej Trojice. Ony sú pre mňa skutočné celebrity - hviezdy a osobnosti. Niekto, kto obetuje svoj život za život druhých a Boha. Podobne ako náš Pán Ježiš Kristus. Týmto stretnutím sa mi splnil môj osobný sen."
- Paulína -

požiadajte o modlitbu