Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Relikvia Jána Pavla II.

S radosťou sme prijali správu, že otec kardinál S. Dziwisz schválil našu prosbu o relikvie Sv. Otca Jána Pavla II. Tretia adventná nedeľa „Gaudete“ roku 2014 bola krásnou príležitosťou na vyjadrenie tejto radosti.

V túto nedeľu sme slávili slávnostnú svätú omšu, počas ktorej boli intronizované relikvie Sv. Otca Jána Pavla II. Slávnostnú sv. omšu celebroval p. farár spolu s p. kaplánom. V slávnostnej procesii priniesli relikviu na oltár a po homílii si ju uctili prítomní kňazi, miništranti, potom my sestry a ostatní veriaci.

požiadajte o modlitbu