Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Rekreácia - čas oddychu

Po intenzívnych modlitbách a pracovných povinnostiach potrebuje každý chvíľku relaxu. Takto to vyzerá u nás...

požiadajte o modlitbu