Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Slávnosť prvých sľubov sr. Márie Zdenky 2020

21. novembra 2020 pri sv. omši o 10.00 hod zložila svoje prvé sväté sľuby naša Sr. Mária Zdenka.

požiadajte o modlitbu