Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Video :: Prvé sľuby sr. Márie Zdenky

požiadajte o modlitbu