Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Slávnosť prvých sľubov Márie Terezky 2018

21. mája 2018 pri sv. omši o 10.00 hod zložila svoje prvé sväté sľuby naša Sr. Mária Terezka Vlasáková

požiadajte o modlitbu