Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Slávnosť prvých sľubov Márie Ivany 2016

21. mája 2016 pri sv. omši o 10.00 hod zložila svoje prvé sväté sľuby naša Sr. Mária Ivana Barteková.


Nepoškvrnená Nevesta Ducha Svätého, oroduj za nás!

požiadajte o modlitbu