Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Príchod na Slovensko

prichod-01.jpg

2. mája 2005 generálne vedenie sestier Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony navštívilo Nitru, obzrelo si vyhliadnutý pozemok pre ich budúci kláštor a povedalo definitívne „áno“.

V rozmedzí troch rokov (2005-2008) trvali prípravy projektovej dokumentácie, vybavenie stavebných povolení a realizácie stavby prvého kláštora Ružových sestier na Slovensku.

Pozemok, na ktorom stojí kláštor, veľkodušne ponúkol Biskupský úrad Nitra. Nachádza sa v lokalite Nitra – Šindolka, na spojnici dvoch dominánt mesta Nitry, spojených s históriou a kresťanstvom Slovenska. Jednou je vrch Zobor, kde žil sv. Andrej Svorad, vyznavač, patrón mesta Nitry. Druhou dominantou je tak isto vrch, hoci menší, na ktorom stojí Nitriansky hrad s katedrálou sv. Emeráma. Tu dal podľa tradície postaviť Pribina prvý kresťanský chrám na tomto území, ktorý posvätil soľnohradský biskup Adalrám r. 828.

prichod-02.jpg

Projekt nového kláštora, určeného pre 23 sestier, navrhol Ing. arch. František Dulík. Konečná verzia projektu sa nerodila ľahko a predchádzalo jej osem pracovných verzií, ktoré boli prediskutovávané s vedením SSpSAP. Keďže sestričky žijú v klauzúre (oddelené od ostatných ľudí), musel projekt do dôsledkov zohľadniť túto ich potrebu. Vďaka obojstrannej ochote a oduševneniu sa podarilo dospieť ku konečnej podobe kláštora.

prichod-03.jpg

Chronológia príchodu:

apríl 2000 - návšteva SSpSAP na Slovensku za účelom získania povolaní zo Slovenska (Sr. Mária Magdaléna, Mária Cordia).

2003 - generálna kapitula SSpSAP v Bad Driburgu rozhodla o založení kláštora na Slovensku

14.-20. marec 2004 - návšteva sestier SSpSAP na Slovensku za účelom hľadania vhodného pozemku na výstavbu kláštora (Sr. Mária Devota, Sr.Mária Magdaléna).

28. máj 2004 - otvorené bankové konto SSpSAP v Tatra banke.

10. august 2004 - návšteva SSpSAP na Slovensku za účelom obhliadky pozemkov v Nitre (Sr. Mária Cecilia....)

27. január 2005 - žiadosť SSpSAP o prijatie do nitrianskej diecézy.

18. marec 2005 - súhlas nitrianskeho biskupa J. Em. Jána Kardinála Korca s príchodom SSpSAP do jeho diecézy.

2. máj 2005 - návšteva generálneho vedenia SSpSAP v Nitre a výber pozemku v lokalite Nitra, Šindolka. (Sr. Mária Cecilia, Mária Devota, Mária René).

22. august 2005 - registrácia SSpSAP na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.

20. september 2005 - zmluva o budúcej nájomnej zmluve medzi SSpSAP a BÚ Nitra.

apríl 2006 - archeologický prieskum na pozemku.

júl 2006 - archeologický výskum na pozemku (bez hodnotnejších nálezov).

28. september 2006 - nájomná zmluva medzi SSpSAP a BÚ Nitra o prenájme pozemku.

11. október 2006 - zmluva medzi SSpSAP a firmou JAS – ABM o výstavbe kláštora.

október 2006 - začiatok výstavby kláštora Najsvätejšej Trojice.

1. máj 2007 - požehnanie staveniska kláštora a základného kameňa nitrianskym diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom za prítomnosti generálneho vedenia SSpSAP, duchovenstva, zasvätených osôb a veriacich.

15. november 2008 - posviacka kláštora Najsvätejšej Trojice

prichod-04.jpg

Posviacka kláštora:

požiadajte o modlitbu