Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Pri práci

Usilovné ako včielky...

Život v kláštornej komunite prináša mnoho pracovných príležitostí :-) Čokoľvek robíme, robíme pre Pána a obetujeme za rozšírenie jeho kráľovstva po celom svete.

Pomocníčka pri práci

Makáme ostošesť

požiadajte o modlitbu