Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Požehnania

Nedeľa Božieho Milosrdenstva

Páter Thomas Tulung SVD posvätil po svätej omši sochu Pána Ježiša, ktorý svojou žehnajúcou rukou víta každého, kto vchádza ku nám.

Požehnanie adventného venca

Požehnanie reliéfu Sedembolestnej

Požehnanie sochy blahoslavenej sestry Zdenky

požiadajte o modlitbu