Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Posviacka nášho kláštora

Hotový kláštor

15. novembra 2008 bol náš kláštor Najsvätejšej Trojice dokončený a slávnostne požehnaný...

Sestry pred posviackou kláštora

Otec biskup Viliam Judák

Odovzdávanie kľúčov

V kostole

Počas obradov

Incenz oltára

Incenz kláštora

Odovzdanie daru

Požehnanie...

Počas svätej omše

Mreža

S otcom biskupom

požiadajte o modlitbu