Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Nový Rok 2015

Posledný deň roka 2014 sme prežili v atmosfére ticha a vzdávania vďaky za nespočetné Božie dobrodenia, ktoré sme aj v uplynulom roku mohli štedro zakúsiť. Naše vďaky vzdávanie vyvrcholilo pred polnocou v spoločnej adorácii spojenej s ďakovnou pobožnosťou, slávnostným spevom Te Deum a eucharistickým požehnaním.

Novoročné požehnanie na začiatku roka 2015

požiadajte o modlitbu