Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Návštevy

Je už každoročným zvykom, že počas adventného obdobia nás navštívi náš diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Okrem neho nás pravidelne navštevuje Mikuláš, naši bratia a sestry z rodiny sv. Arnolda Janssena a mnoho ďalších vzácnych hostí...

Mikuláš

Koledníci

P. Gelinck, SVD zo Steylu

sa prišiel s nami podeliť so svojimi bohatými misijnými skúsenosťami

Sestra Terézia, SSpS generálna predstavená

Matka M. Elizabeth a jej generálne radkyne

Stretnutie pre dievčatá - máj 2011

Stretnutie pre dievčatá - január 2014

Stretnutie pre dievčatá - november 2014

Stretnutie pre dievčatá 2016

Stretnutie pre dievčatá 2017

Stretnutie pre dievčatá - 2018

Na sviatok sv. Arnolda Janssena

Naši misionári

Bolívia

India

Prednáška o misii v Južnom Sudáne 2014

Návšteva z Austrálie

P. Hegglin

Prednáška o Argentíne

Austrália

Návšteva z Vietnamu

Filipíny

Seminár Otcovo Srdce

Prednáška o bl. donovi Titusovi Zemanovi

požiadajte o modlitbu