Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Kronika 2021

Vzdelávanie sa online

Z dôvodu pandémie Covid – 19 sa nám trochu zmenil náš spôsob, akým sa stretáme s kňazmi, ktorí sa starajú o naše duchovné vzdelávanie. Namiesto „bežných“ fyzických návštev u nás v aule sa stalo „bežným“ pripojiť sa na Skype a počúvať prednášky prostredníctvom internetu. Keďže viaceré z nás ovládajú poľštinu,môžeme počúvať prednášky aj v tomto jazyku. Od novembra takto počúvame katechézy kňaza Daniela Leśniaka, ktorý pôsobí v seminári v Opole. Postupne preberáme Katechizmus. Okrem neho sme mali možnosť začiatkom februára absolvovať niekoľkodňové formačné on-line stretnutie so sestrou Annou Mariou Pudełko z Poľska, ktorá sa zamerala na život v spoločenstve.

Tajomná veža katedrály zachytená v jedno chladné novembrové ráno

Našu radosť z prvého napadnutého snehu, ktorý vydržal dokonca až niekoľko dní, zdieľame spoločne.

Adventné prekvapenie

Advent je časom vnútorného stíšenia. Ale je tiež aj časom radostného očakávania na príchod Ježiša. A takto tomu bolo aj tento rok. 8. decembra sme celá Kongregácia s radosťou vstúpili do jubilejného roka pred oslavou 125. výročia založenia našej Kongregácie. Nakoľko sú však všetky naše komunity roztrúsené po celom svete zasiahnuté rôznymi opatreniami proti šíreniu Koronavírusu, tak mali prípravy na jubileum skromný charakter. A aby bola naša radosť úplná, tak Svätý Otec vyhlásil od 8. decembra Rok sv. Jozefa. Pod vplyvom týchto dvoch udalostí nám 2 naše sestry zahrali 15. decembra po večeri krátku scénku, keď sa prezliekli za Sv. Jozefa a Pannu Máriu. V tento deň sme si urobili aj vlastnú kláštornú tombolu, na ktorú sme sa najprv samy zložili, každá z toho, čo chcela podarovať.

Vianoce sme slávili bez účasti veriacich na sv. omšiach. Takto vyzerá betlehem v našej kaplnke.

Generálna vizitácia

Na prelome rokov sme sa prostredníctvom internetu „stretli“ s našou Matkou Mariou Magdalenou, ktorá nás chcela osobne navštíviť už máji, ale pre pandémiu sa tak napokon nestalo. Tentoraz sme sa museli uspokojiť s návštevou „online“ a dúfame, že sa budeme môcť v najbližšom čase stretnúť aj osobne.

Ako sme sviatkovali

Vďaka Bohu, zatiaľ sme na Covid-19 neochoreli. Ďakujeme za ochotu kňazov prichádzať do nášho kláštora a tak sme počas celej pandémie neostali ani jeden deň bez svätej omše. Počas mesiacov, keď museli byť kostoly zatvorené a mnohým veriacim bol vládou odopretý prístup na sv. omšu, sme do svojich modlitieb zvlášť zahŕňali všetkých ľudí, trpiacich, osamotených aj tých zomierajúcich. A tu sme zvlášť prosili o pomoc a orodovanie sv. Jozefa, patróna umierajúcich. Počas celého roka stála v našej kaplnke jeho socha.

Kamera v kaplnke

V čase, keď pre pandémiu museli byť kostoly po celý deň zatvorené, sme do našej kaplnky dali nainštalovať kameru, ktorá nonstop vysiela priamy prenos. Vyšli sme tak v ústrety tým z vás, ktorí našu kaplnku navštevujete, alebo ktorí chcete byť s nami duchovne spojení a aspoň počúvaním mať účasť na našej sv. omši a liturgii, ktorú sa modlíme 7x za deň. Kamera funguje od 12. februára a prístup k nej nájdete na našom webe: www.sspsap.sk.

Duchovné cvičenia

Od 8. do 15. marca sme prežívali v duchovnom stíšení – konali sme si ročné exercície. Tento raz nás nimi sprevádzal rektora miestneho seminára, Mons. ThLic. Marián Dragúň. Ako tému vybral: „Svätosť so ženskou tvárou – Radostná tvár v kláštore“. Zastavili sme sa pri myšlienkach Apoštolskej exhortácie Gaudete et exsultate o svätosti a tiež pri Apoštolskom liste Svätého Otca Františka Patriscorde, ktorý hovorí o sv. Jozefovi, unikátnom vzore svätosti. Do tretice sme uvažovali o modlitbe – vypočutej aj tej nevypočutej.

Radostné tváre sestier v kláštornej záhrade po duchovných cvičeniach 😊😊

Toto jazierko ponúka mnoho podnetov na rozjímanie o Božej kráse stvorenstva. Napríklad aj takéhoto:

Či jar či jeseň – žasnúť nad Božími dielami sa dá v každom ročnom období.

Veľká noc

Veľkú noc sme aj tento rok slávili za zatvorenými dverami. Celému Veľkonočnému Trojdniu predsedal o. Gašpar Fronc. Pri sv. omšiach miništrovali traja miništranti, vďaka ktorým sme mohli mať na Vigíliu procesiu so Vzkrieseným, ktorá vedie po klauzúrnej časti kláštora. Miništranti tiež čítali pri svätej omši, nakoľko sme na Vigíliu čítali všetkých 8 liturgických čítaní.

Šikovné sestry zhotovili originálne veľkonočné vajíčka pre dobrodincov.

„Rajská záhrada“ v Nitre na Zobore, ako nás privítala na Veľkú noc.

Nový pomocný biskup

S radosťou sme prijali správu o vymenovaní nového pomocného biskupa pre našu diecézu, Mons. Petra Beňa. Udalosť biskupskej vysviacky, ktorá sa odohrala 24. apríla pri Diecéznej svätyni svätých Andreja-Svorada a Beňadika na Skalke pri Trenčíne, sme si spoločne pozreli prostredníctvom internetu.

V deň vysviacky sa skvela naša záhrada v plnej kráse zakvitnutých ovocných stromčekov.

Slávnosť večných sľubov

Na slávnosť Nanebovstúpenia Pána, 13. mája, zložila sr. Mária Ivana Barteková večné sľuby. Slávnostnej sv. omši o 10:00 predsedal náš nový pomocný biskup, Mons. Peter Beňo, koncelebrovali pátri verbisti a miništrovali niekoľkí miništranti. Slávnosti sa zúčastnila blízka rodina a priatelia sestry M. Ivany. Sestra M. Ivana vstúpila do kláštora v roku 2011 a je prvá zo sestier, ktoré začali svoju rehoľnú formáciu v tomto kláštore.

Obnova sv. sľubov

Pri rannej sv. omši, 20. mája, obnovila svoje rehoľné sľuby sr. Mária Terezka. Svätú omšu celebroval p. Igor Kráľ, SVD.

Vakcína

Povzbudené Svätým Otcom Františkom a tiež našimi otcami biskupmi sme sa rozhodli dať sa zaočkovať proti Koronavírusu. Urobili sme tak po individuálnom zvážení. Očkovanie vnímame ako skutok lásky k blížnemu a snahu prispieť k všeobecnému dobru, ktorým je momentálne ukončenie pandémie CoViD-19. Zaočkovať sme sa dali v máji a júni.

Procesia na Božie Telo

Tento rok priam zázračne vykvitli pivonky len 2 dni pred slávnosťou Kristovho Tela a Krvi, ľudovo nazývanej „Božie Telo“, slávenej 3. júna. Už sme si mysleli, že tento rok sa uskutoční procesia bez nich. Preto nás táto milá udalosť prekvapila a potešila zvlášť najmladšie sestry, ktoré si nimi naplnili napokon až niekoľko prútených košíkov.

Stavba bytoviek?

Dňa 3. júna sme sa dozvedeli o zámere nášho suseda postaviť v tesnej blízkosti nášho pozemku 8 vysokých 6-poschodových bytoviek. Táto správa nás všetky hlboko znepokojila, nakoľko realizácia by mala prebehnúť už v najbližších 2-3 rokoch. Vystavanie vysokých obytných domov a kapacitou približne 700 ľudí a neustály hluk spôsobený tisíckou áut, ktoré by denne chodili tesne popred našu kaplnku, by veľmi narušili atmosféru ticha a pokoja a znemožňovalo by to náš život, keďže by sme prišli o súkromie. V tejto situácii sme sa s dôverou obrátili na mocného orodovníka, sv. Jozefa, ktorého jubilejný rok sme slávili. Po každej sv. omši sa spolu s veriacimi modlíme na tento úmysel. Teraz už len s dôverou v Boha čakáme, ako sa situácia vyvinie a ako nám sv. Jozef pomôže.

Pohľad na náš pozemok zo strechy kláštora. Po pravej strane vidno spomínaný pozemok.

Primiciant

25. júna nás navštívil novokňaz František Bujňák, ktorý momentálne pôsobí vo farnosti pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach. O 18:00 slúžil u nás primičnú sv. omšu. Sv. omšu slávil ku cti bl. Titusa Zemana, saleziánskeho kňaza a mučeníka, patróna duchovných povolaní, ktorého si zvlášť uctieva. Na jeho príhovor vyprosoval pre našu komunitu nové povolania. Na druhý deň slávil u nás druhú sv. omšu.

Vešpery s diakonom

Počas letných prázdnin slúžil v tunajšej farnosti Sv. Urbana na Zobore diakon Mikuláš Šurin. Okrem pomoci miestnemu kňazovi sa ochotne podujal na predsedanie vešperám v našej komunite. Od 4. júla k nám teda prichádza pravidelne. Vždy má pre nás pripravené krátku homíliu a po vešperách nám udeľuje eucharistické požehnanie. Je to pre nás veľká milosť, a aj veriaci z okolia sa z toho tešia a radi prichádzajú modliť sa k nám do kaplnky.

Kamil zo Zimbabwe

17. júla nás navštívil p. Kamil Kočan, SVD. Už roky pracuje v Zimbabwe. Prišiel sa s nami podeliť o svoje zážitky aj o najnovšie správy, ako tam žijú počas pandémie. Nie je to ľahké, a to aj preto, lebo tovar je tam predražený, celkovo je ho tam nedostatok, je tam vysoká nezamestnanosť a aj politická situácia je napätá, nehovoriac o rasovej neznášanlivosti a nenávisti voči viere, pretože tam vládne totalita. V poslednom čase rozbehol p. Kamil „online apoštolát“, ktorým sa vie priblížiť mladým prostredníctvom rôznych komunikačných prostriedkov, čo je v čase karantén a obmedzení veľmi vítané. Reagujúc na ťažkú situáciu, v akej sa jeho misia nachádza, sme mu symbolicky podarovali jednu plyšovú hračku pre niektoré tamojšie dieťa, čo p. Kamil rád prijal. Tiež sme sa s ním podelili o domáci levanduľový sirup a hŕbu ručne vyrobených ružencov a Koruniek k Duchu Svätému. P. Kamil prejavil za všetko veľkú vďačnosť. Ružence vraj rozdá „svojim deckám“, ako s láskou nazýva svojich študentov.

Príprava na návštevu Sv. Otca

Na podnet KBS sme sa od 7. augusta až do 15. septembra spoločne ako komunita duchovne pripravovali na návštevu Sv. Otca Františka modlitbou 1 desiatka ruženca. Modlili sme sa ho po Korunke k Božiemu Milosrdenstvu (o 15:00). Okrem toho sme na tento úmysel obetovali aj pôst, a to počas všetkých piatkov spadajúcich od 7. augusta do 15. septembra.

Návšteva z Konga

1. septembra sme medzi sebou privítali vzácneho hosťa, brata Guy Mido Mazola, SVD, člena generálnej rady verbistov, ktorý prišiel na Slovensko za účelom vizitácie slovenských SVD komunít. A keďže už bol aj v Nitre, tak prišiel s p. provinciálom, Pavlom Krutákom, SVD a p. rektorom, Jánom Kušnírom, SVD na sv. omšu a potom na raňajky k nám sestrám. Pri raňajkách sme si mohli vyskúšať naše znalosti cudzích jazykov, keďže brat Guy ich ovláda niekoľko. Naše stretnutie sa nieslo vo veľmi srdečnej atmosfére. Nakoniec sme sa spolu odfotili v našej záhrade.

S pápežom v Šaštíne a v Bratislave

Oznámenie príchodu pápeža Františka na návštevu Slovenska nám všetkým spôsobila veľkú radosť, a to tým viac, že sme sa mohli osobne zúčastniť stretnutí s ním. 2 sestry vycestovali do Bratislavy na stretnutie do Dómu sv. Martina (13.9.) a ostatných 5 sestier pocestovalo do Šaštína (15.9.). V Dóme sa podarilo jednej sestre prísť k pápežovi na vzdialenosť asi 1 meter. A inej sestre sa zasa v Šaštíne podarilo podať pápežovi ručne zhotovený dar. Pre nás, klauzúrne sestry, bolo zážitkom sláviť sv. omšu v niekoľkotisícovom zástupe ľudí. Veď bežne sa svätej omše v našej kaplnke zúčastňuje len niekoľko ľudí. Tu sme mohli hlboko prežiť slová sv. Pavla, ktorý pripodobňuje jednotlivých ľudí k údom jedného tela – Kristovho mystického Tela. Sme mnohí, ale všetci sme spolu jedno – sme Jedna Cirkev, Kristovo Telo. V Šaštíne sme sa mohli zoznámiť aj s ďalšími klauzúrnymi sestrami z iných reholí. Išlo teda o jedinečné stretnutia, ktoré sa nám zapísali hlboko do srdca. Okrem spomenutých fyzických stretnutí so Sv. Otcom Františkom sme sa mohli zúčastniť aj tých ostatných, a to prostredníctvom internetu. „Živ, Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho!“

(Nečakané) medzinárodné klauzúrne stretnutie 😊

Stretnutie členov SVD, SSpS a SSpSAP

Pohľad zo sektoru pre zasvätených

Spoločne s bazilikou, ktorú sme tiež navštívili.

Po návrate do Nitry na Kalváriu, kde sme sa rozlúčili so spolupútnikmi, sme navštívili krásne súsošie Panny Márie Guadalupskej s Juanom Diegom, ktorého autorom je p. rektor, Ján Kušnír, SVD.

Nová predstavená

30. septembra podvečer pricestovala z Nysy z Poľska sr. Mária Dominika. Na druhý deň, 1. októbra, na spomienku sv. Terézie z Lisieux, patrónky misií, sa menovaním Matky generálnej, M. Magdaleny, stala našou novou predstavenou. Vo funkcii tak vystriedala sr. M. Faustínu.

Zimná záhrada

Zjari sme sa rozhodli prestavať terasu na zimnú záhradu. Terasa je situovaná na juh a často sa na nej schádzame na spoločné rekreácie a niekedy je našou externou jedálňou. V priebehu 4 mesiacov sme za pomoci jedného odborníka postavili múry a osadili okná a dvere. Od 16. októbra na nej môžeme pestovať rastliny, lebo nám tam nemrzne, čo bol náš zámer.

Pred prestavbou...

... a po nej

Nová sestra

Dňa 30. októbra sa pridala medzi nás sr. M. Klementína, ktorá predtým patrila do inej rehoľnej kongregácie a pôsobila v Čechách. Krátko po obede si teda obliekla náš ružový habit, prekročila prah klauzúry a všetky sme spolu kráčali za spoločného spevu žalmu 122 do kaplnky. Tu sme zaspievali Veni Creator a prosili sme Ducha Svätého, aby ju viedol na ceste jej nového povolania. Tak sa počet členiek tejto komunity nakrátko rozrástol na 9 sestier.

Procesia s relikviami

Na Slávnosť Všetkých svätých sme už tradične vzdali spoločne hold všetkým svätým, a to procesiou, za spevu Litánií k ich úcte. Niesli sme pritom všetky relikvie, ktoré sa nachádzajú v našom kláštore. Spievajúc Litánie sme kráčali po všetkých chodbách nášho kláštora.

Rozlúčka

Naša sr. M. Faustína bola vymenovaná za predstavenú komunity sestier v Nyse v Poľsku. Prv, než mala odísť, sa s ňou chceli rozlúčiť mnohí jej známi a tiež dobrodinci nášho kláštora. Za tým účelom zorganizoval miestny kňaz, PaedDr. Milan Polák, spoločnú rozlúčkovú sv. omšu. Stalo sa tak 30. októbra. Pri oltári sa stretli viacerí kňazi a rehoľníci. Sv. omšu odohral MUDr. Jakub Benko, ktorý u nás hrával na sv. omšiach v čase, keď naša organistka, sr. M. Terezka, ešte len začínala s hrou na organe, a tiež počas dvoch rokov jej noviciátu, ktoré absolvovala v Poľsku. Po sv. omši sa mohol, kto chcel, osobne rozlúčiť so sr. M. Faustínou. Prítomní hostia prisľúbili sr. M. Faustíne svoje modlitby do ďalších rokov. S nami sa sr. M. Faustína rozlúčila 5. novembra, na kedy pripadol deň jej odchodu. Skonštatovali sme, že od príchodu M. Dominiky až do odchodu sr. M. Faustíny, sa v našej nitrianskej komunite nachádzali všetky sestry Slovenky našej Kongregácie.

Farbistá jeseň v našej záhrade...

...a v bylinkovej záhradke Panny Márie Sedembolestnej

Obnova sľubov

20. novembra obnovila sr. M. Zdenka pri sv. omši svoje rehoľné sľuby. Na sv. omšu prišli aj príbuzní a niekoľkí známi. Božím riadením bolo bezpochyby to, že lockdown a zákaz účasti verejnosti na sv. omšiach sa začal až o 5 dní potom.

požiadajte o modlitbu