Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Kronika 2018

Takto sme prežili rok 2018

požiadajte o modlitbu