Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Krížová cesta

Jn 6,35b.58b.57

Ja som chlieb života. Kto je tento chlieb bude žiť naveky. Ako mňa poslal živý Otec a je žijem z Otca, aj ten, čo mňa je bude žiť zo mňa.

Jn 6,32c

Môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba.

Jn 6,33

Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva život svetu

Jn 6,34b

Pane, vždy nám dávaj taký chlieb

Jn 6,35c

Kto prichádza ku mne, nebude hladovať.

Jn 6,35d

Kto prichádza ku mne, nebude žízniť.

Jn 6,38a

Nezostúpil som z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.

Jn 6,37b

Toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem.

Jn 6,45b

Všetkých bude učiť sám Boh.

Jn 6,53b

Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.

Jn 6,56

Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.

Jn 6,51c

Chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.

Jn 6,51a

Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba.

Jn 6,51b

Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky

Jn 6,54

Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.

požiadajte o modlitbu