Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Jún - mesiac Božského Srdca

Milí priatelia nášho kláštora!

V úvode nášho listu Vás srdečne pozdravujeme. A keďže mesiac jún je venovaný úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, chceli by sme sa aj tento rok trošku viac priblížiť k tomuto tajomstvu Božej lásky. Sám Ježiš nás pozýva: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“(Mt 11,28-29).

Ježiš nás volá ku sebe nielen cez slová evanjelia, ale v priebehu storočí si vybral aj niektorých svojich poslov, prostredníctvom ktorých znova klope na dvere sŕdc ľudí. Takou osobou bola aj svätá Margita Mária Alacoque (†1690) z rehole Navštívenia. Ona viackrát videla Pána Ježiša. Jedno toto stretnutie s ním opísala nasledujúcimi slovami: „Raz, keď bola vyložená prevelebná Oltárna sviatosť a všetky zmysly som mala veľmi sústredené akoby v nejakej vnútornej skrýši, vtedy ku mne prišiel Ježiš Kristus, môj drahý Učiteľ, oslávený a žiariaci svojimi piatimi ranami, ktoré sa jagali ako slnko. Z jeho najsvätejšieho tela vyrážal plameň na všetky strany a najviac z jeho hrude, ktorá sa zdala byť akoby ohnivou pecou. Nato sa jeho hruď otvorila, takže som mohla vidieť jeho preláskavé Srdce, ktoré bolo živým zdrojom tohto plameňa.

Aj náš zakladateľ sv. Arnold Janssen mal vo veľkej úcte Najsvätejšie Srdce Ježišovo. Jeho slová nám môžu pripomenúť videnie sv. Margity Márie: „Srdce Ježišovo bolo už za svojho pozemského života akoby pecou silnej žiary, plnou ohňa, lásky a milostí Ducha Svätého. V nebi, po pravici Otca, udeľuje Ježiš z toho istého Srdca všetky milosti Ducha Svätého. Z jeho Srdca sa na našu zem na Turíce vylial silný ohnivý prúd Ducha...“

Podobnú myšlienku môžeme nájsť aj v slovách Pána Ježiša istému kňazovi v knihe In sinu Jesu – V tichu pred Pánom: „Oheň môjho Srdca je živý plameň lásky, Duch Svätý... Plameň očisťujúcej a posväcujúcej lásky žiari z môjho tela v najsvätejšej Eucharistii.“

Nechajme sa teda viesť k jeho Srdcu, ktoré na nás čaká v Eucharistii a chce nás zapáliť. Svätá Gemma sa modlila:Ó, svätá Láska, zapáľ ma! Rýchlo, Ježišu, zapáľ ma, ale tým istým ohňom, ktorý horel v tebe!“ Vyprosujeme Vám z tohto ohniska veľa darov Ducha Svätého a prajeme Vám požehnaný mesiac jún.

V láske Ducha Svätého

Vaše sestry z Kláštora Najsvätejšej Trojice v Nitre

požiadajte o modlitbu