Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Ingrid vstupuje do postulátu 2019

požiadajte o modlitbu