Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Rok svätého Jozefa

Svätý Jozef

Milí priatelia nášho kláštora!

Srdečne Vás pozdravujeme v tomto roku, ktorý je vyhlásený za Rok sv. Jozefa, keďže 8. decembra 2020 uplynulo 150 rokov odvtedy, ako bol sv. Jozef vyhlásený za patróna univerzálnej Cirkvi.

Tento rok nám umožňuje viac sa priblížiť k veľkému svätcovi, ktorého svätosť sa skrýva za tým, čo je celkom bežné, ako o tom hovorí poľský kňaz Krištof Wons:

„Ako som čítal veľakrát prvú kapitolu Matúša, v istom momente som si prečítal jednu vetu ako nikdy predtým: ‚Jozef, ...bol človek...‘(Mt 1,19 ). A tu som sa zastavil. Keď chceme zdôrazniť výnimočnosť alebo svätosť nejakého človeka, pripusťme, že mu často s dobrým úmyslom začíname pripisovať všeličo mimoriadne. Ale vtedy, hoci nechceme, ho začíname oddeľovať od toho, čo je obyčajné. A predsa, priznajme si, obyčajnosť je nám najbližšia. V každodennom živote nie je pre nás nič bližšie, nič viac domáce ako obyčajnosť. Máme radi obyčajných ľudí. Radi sme s nimi, lebo sa pri nich správame prirodzene. A rýchlo sa ukazuje, že práve to, čo je v nich najviac obyčajné, odhaľuje sa často ako to, čo je najviac sväté. A vtedy sú nám aj svätí veľmi blízki. Oni nechcú, aby sme ich posielali nad oblaky. Oni chcú žiť uprostred nás, aby nás presvedčili, že do neba sa vchádza bez odtŕhania nôh od zeme.“

Otvorme teda svoje dvere svätému tesárovi z Nazareta, ktorý by bol tiež rád naším spoločníkom; on prechádza okolo, ako píše Svätý Otec František: „Všetci môžu objaviť vo sv. Jozefovi – mužovi, ktorý nepozorovane prechádza okolo, mužovi bežného, nenápadného askrytého života – orodovníka, oporu a sprievodcu v ťažkých chvíľach.“

Svätý Otec František prezradil vo svojom apoštolskom liste o sv. Jozefovi s názvom Patris corde (S otcovským srdcom), že si tiež zvolil svätého Jozefa za svojho sprievodcu. Na konci listu sa podelil o modlitbu, ktorú sa modlieva každé ráno: „Každý deň sa už viac ako štyridsať rokov po ranných chválach modlím modlitbu k sv. Jozefovi, prevzatú z francúzskej knihy pobožností z devätnásteho storočia od Kongregácie rehoľníčok Ježiša a Márie, ktorá vyjadruje úctu, dôveru a istú výzvu k sv. Jozefovi:

,Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci nemožné, príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí. Vezmi pod svoju ochranu situácie tak ťažké a náročné, ktoré ti zverujem, aby mali šťastlivé vyriešenie. Môj milovaný Otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba. Nech sa nepovie, že som ťa vzýval márne; a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. Amen.ʻ“

Prajeme Vám a vyprosujeme, aby ste tiež zakúsili mocné orodovanie svätého Jozefa. Nech je aj pre Vás sprievodcom, ochrancom a pomocníkom!

V závere nášho listu by sme Vám chceli ponúknuť možnosť navštíviť našu kaplnku prostredníctvom internetu na stránke www.sspsap.sk. Týmto spôsobom je možné pripojiť sa k poklone Sviatostnému Spasiteľovi a k našej liturgickej modlitbe, ktorá sa vysiela naživo.

Požehnaný a milostiplný čas pôstu a Veľkej noci vyprosujú a v láske Ducha Svätého zostávajú

Vaše sestry z Kláštora Najsvätejšej Trojice v Nitre

požiadajte o modlitbu