Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

Sväté omše, modlitby a adorácia
v našej Kaplnke Najsvätejšej Trojice

Počas týždňa:

5:15Ranné chvály
6:45Svätá omša
Tercia
Posvätné čítanie (cca 8:30)
12:00Sexta
15:00Korunka k BM
Nona
18:00Vešpery
19:50Kompletórium

V nedeľu:

5:15Ranné chvály
7:00Posvätné čítanie
8:00Svätá omša
Tercia
12:00Sexta
15:00Korunka k BM
Nona
18:00Vešpery
19:50Kompletórium

Sobota: ráno po svätej omši je krátka pobožnosť s Eucharistickým požehnaním

Marec, máj a jún: litánie po korunke
Október: ruženec pred vešperami (17:30)

Naša kaplnka je otvorená denne od piatej hodiny ráno do ôsmej hodiny večer.

Sviatosť Oltárna je vyložená väčšinu dňa (podľa našich možností).

požiadajte o modlitbu