Sv. Mikuláš

Sv. Mikuláš nás neobišiel ani tento krát, a znovu nás navštívil dokonca dvakrát, v predvečer svojho sviatku hneď po vešperách k nám prišiel rovno od našich pátrov verbistov z Kalvárie a na druhý deň sa u nás zastavil znovu, keď sa vracal od našich susediek, sestier vincentiek.

b_700_0_16777215_00_images_content_nase-pribehy_kronika-2015_SAM_0959.jpg

b_700_0_16777215_00_images_content_nase-pribehy_kronika-2015_2016-2.jpg

 

 

Avila

Doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD., ktorá sa venuje dejinám španielskej a hispanoamerickej literatúry a mystickej tradícii v literatúre, sa 10. 12. prišla s nami podeliť so svojimi zážitkami z cesty do Avily, kde sa zúčastnila konferencie pri príležitosti 500 výr. narodenia sv. Terézie Avilskej. Pomocou fotografií z tejto cesty nás voviedla do atmosféry Avily a veľmi živo nám predstavila miesta, kde sa narodila, pôsobila a žila táto veľká svätica.

 b_700_0_16777215_00_images_content_nase-pribehy_kronika-2015_2016-3.jpg

Advent s Guadalupskou Pannou Máriou

Advent znamená pre nás výzvu k prebudeniu, výzvu neprespať veľkú príležitosť, ktorá sa nám núka, aby sme prešli z tmy do svetla, z noci do dňa. Pripomína nám, že Pán Ježiš prišiel a neustále znovu prichádza. Aj náš život je neustálym bdelým očakávaním tohto príchodu. Tento rok sme prežívali adventné očakávanie spolu s Guadalupskou Pannou Máriou, ktorá nás 8. 12. navštívila prostredníctvom veľkého obrazu. Páter Kušnír SVD si pre nás pripravil prednášku o obraze Guadalupskej Panny Márie a o zázrakoch dodnes pozorovateľných na tomto obraze. Druhú prednášku mal pre nás potom aj 21. 12., kedy nám hovoril o Mexiku, kde niekoľko rokov pôsobil ako misionár a zameral sa zvlášť na úctu ku Guadalupskej Panne Márii.

 

Vianoce

Vianoce sme prežili v atmosfére hlbokej radosti, polnočnú sv. omšou sme tradične začali krátkou pobožnosťou a procesiou s Jezuliatkom. Naše mladé sestry si pre nás na Vianoce pripravili veľmi pekný program, ktorým obohatili sviatočné dni. Bolo to divadelné predstavenie podľa predlohy z pera sv. Terézie z Lisieux s názvom Vianoce s Božím žobráčikom. Dvaja anjeli prišli s malým Ježiškom pýtať dary pre novonarodeného Kráľa. Každá zo sestier si vylosovala jeden dar, ktorý mala priniesť novonarodenému dieťatku a symbol tohto daru v podobe hrozna, hviezdy či ruže položila k nohám Ježiška. Anjel jej vzápätí vysvetlil význam daru. Na záver si mohli sestry uctiť sošku Jezuliatka bozkom.

b_700_0_16777215_00_images_content_nase-pribehy_kronika-2015_2016-4.jpg

b_700_0_16777215_00_images_content_nase-pribehy_kronika-2015_K-16-3.jpg

Seminár o komunikácii

V januári sme znovu privítali medzi sebou Sr. Martu Andraščíkovú, SSS, ktorá pripravila pre nás seminár o komunikácii. Počas siedmych stretnutí v priebehu mesiacov január – marec sme sa teoreticky i prakticky učili správne viesť rozhovor tak, aby nám pomáhal prekračovať konflikty a vytvárať bezpečný kontext pre porozumenie a vytváranie hodnotných vzťahov v komunite i medzi jednotlivými sestrami navzájom. Učili sme sa spoznávať a riešiť svoje obranné reakcie spôsobené skúsenosťami z detstva a neprenášať ich do nových vzťahov, tak sme mohli lepšie spoznávať a chápať svoj vlastný vnútorný svet i svet tých druhých a vytvárať krásne spoločenstvo vo vzájomnej sesterskej láske.

 b_700_0_16777215_00_images_content_nase-pribehy_kronika-2015_2017-2.jpg

Zaujímavé prednášky

5.2. sme využili príležitosť rozšíriť si naše poznatky o žalmoch o niektoré základné informácie z latinčiny, gréčtiny a dozvedeli sme sa aj čo-to o sv. Klementovi z Alexandrie a cirkevných otcoch. O prednášku na spomínané témy sme poprosili návštevu sr. M. Jezusy, trvalého diakona Pavla Černušku s manželkou Veronikou, ktorí učia latinčinu a gréčtinu na Teologickej fakulte v Olomouci. Dozvedeli sme sa i to, ako boli slová ako krstiť, či viera a spása chápané v dobe napísania evanjelií starými Grékmi a Rimanmi.


25.2. si pre nás hostia sr. M. Ivany pripravili prezentáciu fotografií zo svojej cesty do Čile. Spolu s nimi sme tak mohli navštíviť známu púšť Atacama, obdivovať plameniaky či putovať k ľadovcu.

Mesiac sv. Jozefa

Koncom februára sme u nás privítali sochu sv. Jozefa, ktorá počas celého mesiaca marca, zasvätenému úcte k sv. Jozefovi, dostala potom čestné miesto našej kaplnke.

40 hodín za život

V dňoch od 17. do 19.3. sme sa zapojili do projekt 40-hodín za život. Počas tohto času bola u nás nepretržitá adorácia za účasti veriacich z našej farnosti.

 2016-1.jpg

Je život v klauzúre pre mňa?

Aký plán má Pán Boh s mojím životom? K čomu som povolaná? Mnohé mladé dievčatá aj v našej krajine zápasia s takýmito otázkami a potrebujú čas a ticho na hľadanie orientácie vo svojom vlastnom živote. Pre tie, ktoré túžia bližšie spoznať život v našom kláštore, sme ponúkli celkom zvláštnu príležitosť hlbšie preskúmať, ktorou cestou sa vydať a z vlastnej skúsenosti posúdiť, či by eventuálne život v kláštornom spoločenstve nemohol byť pre ne práve tou správnou cestou. Ako prvá prijala naše pozvanie 21.3. Róberta z Prievidze, ktorá prežila s nami 3 mesiace v klauzúre. Sprevádzame ju a jej hľadanie aj naďalej našimi modlitbami.

b_700_0_16777215_00_images_content_nase-pribehy_kronika-2015_2017-11.jpg

Seminár o vnútornom uzdravení

29. a 30.3. sme mali voľné prednášky spojené s diskusiou o vnútornom uzdravení. Nevieme si predstaviť, aký dobrý je náš Pán Boh. Dennodenne nám toleruje toľko chýb a zlyhaní. Vlastne to, čo robí, nemožno nazývať toleranciou. On nás tak veľmi miluje, že všetko prikrýva svojou láskou. Naozaj to robí! Keď ideme do vecí s Otcom, tak sa nemusíme báť ísť do toho na sto percent. Nech už ide o akúkoľvek oblasť života. Boh nám túži dať oveľa viac, ako si vieme predstaviť. Zahŕňa nás svojou láskou, nehou a uzdravujúcou mocou. O týchto nádherných skúsenostiach sa s nami podelila MUDr. Daniela Hrtúsová, ktorá spolupracuje pri vedení seminárov Otcovo srdce na Slovensku, Tento seminár je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie identity Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení.

 

Exercície

9. 5. večer sme sa ponorili do ticha duchovných cvičení, ktoré viedol Mons. Mgr. Adam Rucki, český rímskokatolícky kňaz, biskupský vikár pre pastoráciu duchovných povolaní v ostravsko-opavskej diecéze, exercitátor a pápežský kaplán. Počas ôsmich dní sme rozjímali o tom, ako byť vernou učeníčkou Ježiša Krista, od svojho Majstra sme sa učili žiť v súlade s Božou vôľou, pod vedením Ducha Svätého sme sa ponárali do hlbokých tajomstiev Eucharistie a svätej omše.

b_700_0_16777215_00_images_content_nase-pribehy_kronika-2015_2017-9.jpg

Prosebné dni

Aj tento rok sme sa pred sviatkom Nanebovstúpenia Pána modlili o požehnanie úrody. 23. 5. bola po svätej omši pobožnosť a procesia do záhrady, kde sme prosili o priaznivé počasie a dobrú úrodu, nech Pán dobrotivo drží svoju ochrannú ruku nad našimi poliami, záhradami, viniciami a lesmi, aby sme sa na jeseň mohli tešiť z bohatých plodov. Pobožnosť a procesiu viedol P. Kruták SVD.

 b_700_0_16777215_00_images_content_nase-pribehy_kronika-2015_2017-10.jpg

Argentína

14. júna sme u nás privítali Sr Máriu, SSpS, ktorá pôsobí ako misionárka v Argentíne. Ukázala nám niekoľko fotiek a podelila sa s nami o mnohé zaujímavé skúsenosti z jej misionárského života. Prosila nás, aby sme sa modlili za ňu a za jej prácu.

b_700_0_16777215_00_images_content_nase-pribehy_kronika-2015_2017-17.jpg

Novokňazské požehnanie

Dňa 17. júna prijali  v Nitre na Kalvárii dvaja diakoni Gorazd Kohút SVD a Michal Vrták SVD kňazskú vysviacku. 29. júna sme našich novokňazov privítali u nás. Slávili v našej kaplnke svätú omšu a po nej udelili prítomným novokňazské požehnanie. V hovorni sme im zablahoželali a oni nám porozprávali o svojich plánoch. Obaja pátri čoskoro pocestujú na misie: P.  Kohút do Talianska a P. Vrták na Kubu.

 b_700_0_16777215_00_images_content_nase-pribehy_kronika-2015_2017-18.jpg

b_700_0_16777215_00_images_content_nase-pribehy_kronika-2015_2017-19.jpg

b_700_0_16777215_00_images_content_nase-pribehy_kronika-2015_2017-20.jpg

Naša komunita rastie

V mesiacoch júl a august sa naša komunita zrazu značne rozrástla, takže sme mohli využiť aj druhú stranu v kaplnke a vytvoriť dva chóry. Tri dievčatá, ktoré by chceli zasvätiť svoje životy Bohu a hľadajú svoju životnú cestu, prosili o príležitosť bližšie spoznať náš spôsob života. A tak k nám 10. júla prišla Ingrid, 19. júla Zuzka 25. júla Beáta, aby u nás absolvovali Observer-program. Dňa 1. augusta mal pre ne P. Kušnír prednášku o povolaní.

b_700_0_16777215_00_images_content_nase-pribehy_kronika-2015_2017-24.jpg

29. júla sme s radosťou privítali našu sestru Máriu Cordiu, ktorá odteraz patrí našej komunity.

003---Kopie.jpg

Austrália

Dňa 3. júla nás navštívil P. Emil Králik, SVD a predstavil nám život v Austrálii, kde pôsobil jeden rok medzi Slovákmi žijúcimi v Austrálii. Hovoril o svojich skúsenostiach a ukázal nám veľa zaujímavých fotografií a krátke video.

b_700_0_16777215_00_images_content_nase-pribehy_kronika-2015_2017-23.jpg

Rodinný sviatok

Náš tohoročný rodinný sviatok sme mohli osláviť 9. augusta spolu s tromi dievčatami, ktoré boli na Observer-programe. Bol to krásny deň plný radosti a prekvapení. Hneď ráno nás zobudili veselé tóny známej vianočnej piesne "Vstávajte pastieri", ktorej slová boli však prispôsobené nášmu rodinnému sviatku a zároveň ohlasovali jeho denný program. Dopoludnia sme v záhrade grilovali. Potom sme púšťali  v našom potoku papierové lodičky, ktoré sme si poskladali, popoludní sme sa rozdelili do troch skupín a hľadali sme poklad ukrytý v našej záhrade. Pritom sme museli vyriešiť rôzne úlohy, aby sme zostali na stope. Sprievodcom pre každú skupinu bolo jedno z troch fatimských detí, na každej zástavke sme našli nejakú jeho myšlienku a ďalšiu úlohu, ktorej riešenie nám ukázalo, kde máme hľadať ďalej.  Bolo pri tom veľa zábavy a hlavne nováčikovia v našej komunite mali tým výbornú príležitosť objaviť skryté tajomstvá našej záhrady. Počas večere nám naša mládež zábavným spôsobom predviedla módnu prehliadku rehoľných habitov. Večer sme poďakovali Pánu Bohu a našej Nebeskej Matke za tento krásny deň, kde sme zažili toľko lásky a radosti. Zvlášť pre dievčatá bol tento deň nezabudnuteľným zážitkom.

b_700_0_16777215_00_images_content_nase-pribehy_kronika-2015_2017-26.jpg

b_700_0_16777215_00_images_content_nase-pribehy_kronika-2015_2017-27.jpg

b_700_0_16777215_00_images_content_nase-pribehy_kronika-2015_2017-28.jpg

b_700_0_16777215_00_images_content_nase-pribehy_kronika-2015_2017-29.jpg

b_700_0_16777215_00_images_content_nase-pribehy_kronika-2015_2017-30.jpg

Stretnutie pre dievčatá

"Hľa služobnica Pána ..." to bola hlavná téma tohtoročného stretnutia pre dievčatá, ktoré hľadajú svoju životnú cestu a pritom uvažujú aj o zasvätenom živote. Od 31. augusta do 3. septembra bolo v našom kláštore 13 hľadajúcich, ktoré pomocou prednášok Mons. ThLic. Bartolomeja Juhása, SDB uvažovali o dôstojnosti ženy, jej povolaní k životu a láske a rozjímali o odpovedi Panny Márie na jej povolanie a tak hľadali správny smer vo svojom živote.

b_700_0_16777215_00_images_content_nase-pribehy_kronika-2015_2017-31.jpg

Návšteva


V dňoch 11. – 14. septembra sa v Nitre na Kalvárii konalo medzinárodné stretnutie seminaristov SVD so svojimi formátormi. 12. 9. navštívili mladí verbisti zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Rumunska, Ruska a Nemecka aj náš kláštor.
b_700_0_16777215_00_images_content_nase-pribehy_kronika-2015_2017-32.jpg

b_700_0_16777215_00_images_content_nase-pribehy_kronika-2015_2017-34.jpg
Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Facebook Twitter

Sväté omše a adorácia v našej Kaplnke Najsvätejšej Trojice

Pondelok - Sobota: ráno o 6:45

Sobota:  ráno po sv. omši je krátka pobožnosť s Eucharistickým požehnaním

Nedeľa:  ráno o 8:00

Naša kaplnka je otvorená denne od piatej hodiny ráno do ôsmej hodiny večer.

 

Sviatosť Oltárna je vyložená väčšinu dňa (podľa našich možností).

 

Ochrana osobných údajov

„Naša kongregácia(Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony) spracúva osobné údaje podľa zásad

v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje,

ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk“.