Môžete nás podporiť vašimi 2% z dane poukázaním na nadáciu Konštantína Filozofa, ktorá je spoločná pre viaceré farnosti v Nitre. Je len potom potrebné zaslať nám o tom doklad, pretože môžeme dostať len toľko, koľko vieme vydokladovať - každý musí takpovediac preukázať svojich darcov.

Údaje o nadácii:

Obchodné meno alebo názov: nadácia Konštantína Filozofa
Sídlo: Nám. Jána Pavla II. 7, 950 50 Nitra
Právna forma: nadácia
IČO prijímateľa: 37856146

Dopredu srdečné Pán Boh zaplať a pamätáme na vás i vašich drahých i všetky vaše úmysly v našich modlitbách.

Facebook Twitter

Sväté omše a adorácia v našej Kaplnke Najsvätejšej Trojice

Pondelok - Sobota: ráno o 6:45

Sobota:  ráno po sv. omši je krátka pobožnosť s Eucharistickým požehnaním

Nedeľa:  ráno o 8:00

Naša kaplnka je otvorená denne od piatej hodiny ráno do ôsmej hodiny večer.

 

Sviatosť Oltárna je vyložená väčšinu dňa (podľa našich možností).