Maria-Virgo.jpg

Životný príbeh spoluzakladateľky misijnej kongregácie Služobníc Ducha Svätého. Ide o príbeh ženy, ktorá začínala vždy odznova a mala nesplnené priania. Ale jestvujú u Boha nesplenené priania?

Svedectiev vnútorného života duše Márie Heleny, ktoré máme k dispozícii, nie je mnoho, no sú veľavravné, bohaté na obsah. Ukazujú jej osobnosť, sú reflektormi osvecujúcimi najvnútornejšiu podobu Božej služobnice. Modlitba, to je najvznešenejšie a najvyššie potvrdenie každého kresťana.

Pred Pánom Bohom sa duša otvára viac a širšie ako pred zrakom a sluchom človeka. A hoci by bol človek sám osebe malý a bezvýznamný pred verejnosťou – v modlitbe rozvíja sily a mocnosti, ktoré dokážu hýbať nebom a zemou.

 

Jej život bol opravdivou „Eucharistiou“. Bola „lámaná a vydaná“ kvôli životu a jednote dvoch kongregácií, do ktorých patrila. Jedným z jej želaní pre sestry bolo, aby im Boh udelil milosť lásky k nemu ako i opravdivú sesterskú lásku. Bol to akoby jej testament: Toto robte na moju pamiatku.

            Počet strán 384
 
Rok vydania 2018
 
Väzba brož.
 
Vydavateľstvo Spoločnosť Božieho Slova
 
Cena: 6,75 €

Knihu si môžete zakúpiť u nás na vrátnici
alebo na http://verbum.verbisti.sk/buy/sk/knihy-z-nasho-vydavatelstva/122-%C5%BEena-zahalen%C3%A1-z%C3%A1vojmi-9788089688210.html

Facebook Twitter

Sväté omše a adorácia v našej Kaplnke Najsvätejšej Trojice

Pondelok - Sobota: ráno o 6:45

Sobota:  ráno po sv. omši je krátka pobožnosť s Eucharistickým požehnaním

Nedeľa:  ráno o 8:00

Naša kaplnka je otvorená denne od piatej hodiny ráno do ôsmej hodiny večer.

 

Sviatosť Oltárna je vyložená väčšinu dňa (podľa našich možností).