Maria-Virgo.jpg

Životný príbeh spoluzakladateľky misijnej kongregácie Služobníc Ducha Svätého. Ide o príbeh ženy, ktorá začínala vždy odznova a mala nesplnené priania. Ale jestvujú u Boha nesplenené priania?

Svedectiev vnútorného života duše Márie Heleny, ktoré máme k dispozícii, nie je mnoho, no sú veľavravné, bohaté na obsah. Ukazujú jej osobnosť, sú reflektormi osvecujúcimi najvnútornejšiu podobu Božej služobnice. Modlitba, to je najvznešenejšie a najvyššie potvrdenie každého kresťana.

Pred Pánom Bohom sa duša otvára viac a širšie ako pred zrakom a sluchom človeka. A hoci by bol človek sám osebe malý a bezvýznamný pred verejnosťou – v modlitbe rozvíja sily a mocnosti, ktoré dokážu hýbať nebom a zemou.

Jej život bol opravdivou „Eucharistiou“. Bola „lámaná a vydaná“ kvôli životu a jednote dvoch kongregácií, do ktorých patrila. Jedným z jej želaní pre sestry bolo, aby im Boh udelil milosť lásky k nemu ako i opravdivú sesterskú lásku. Bol to akoby jej testament: Toto robte na moju pamiatku.

            Počet strán 384
 
Rok vydania 2018
 
Väzba brož.
 
Vydavateľstvo Spoločnosť Božieho Slova
 
Cena: 6,75 €

Knihu si môžete zakúpiť u nás na vrátnici
alebo na http://verbum.verbisti.sk/buy/sk/knihy-z-nasho-vydavatelstva/122-%C5%BEena-zahalen%C3%A1-z%C3%A1vojmi-9788089688210.html

Facebook Twitter

Sväté omše a adorácia v našej Kaplnke Najsvätejšej Trojice

Pondelok - Sobota: ráno o 6:45

Sobota:  ráno po sv. omši je krátka pobožnosť s Eucharistickým požehnaním

Nedeľa:  ráno o 8:00

Naša kaplnka je otvorená denne od piatej hodiny ráno do ôsmej hodiny večer.

 

Sviatosť Oltárna je vyložená väčšinu dňa (podľa našich možností).

 

Ochrana osobných údajov

„Naša kongregácia(Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony) spracúva osobné údaje podľa zásad

v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje,

ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk“.