ruencov-P.-Mria.jpg

Každý z nás dobre vie, čo v živote človeka znamená mama. S mamou sme spojení od svojho počatia. Mama je tá, ktorá prišla k nám, keď sme v postieľke plakali, mama je tá, ktorá nám fúkala rozbité kolená a stála pri nás vždy pri našich úspechoch i neúspechoch.
Aj Panna Mária je Matka, ktorá stála pri svojom Synovi. A to všade. Od narodenia, cez jeho detstvo, cez slávu, ktorú mu preukazovali ľudia pri vstupe do Jeruzalema, až po potupnú smrť na kríži. A práve v tejto jeho hodine, hodine smrti, nám Kristus dal svoju Matku za našu Matku. Poznáme slová, ktoré adresoval Pán Ježiš z kríža Jánovi, ktorý tam reprezentoval všetkých nás: „Hľa tvoja matka.“ Panna Mária sa stala Matkou nás všetkých a my sme sa stali deťmi tejto nebeskej Matky. Nebeská Matka má k nám veľmi blízky vzťah, sme pre ňu „srdcovou záležitosťou“, sme pod jej patronátom a ochranou. A ktorá matka by nemilovala svoje dieťa?

Krásna, nádherná, ľúbezná a mocná, láskavá, dobrotivá a milosrdná je naša Matka a my sme jej deti. Od matky majú deti svoj život. Nám Panna Mária darovala Spasiteľa a s Ním aj nadprirodzený život posväcujúcej milosti, ktorý nás vedie do života večnej slávy. Ten je tisíckrát lepší a drahší a trvá nekonečne dlhšie ako fyzický život na zemi, krátky ako sen. Krvou nášho Pána Ježiša Krista, jej Syna, sme sa stali pokrvnými príbuznými Panny Márie, Ona je nám bližšie než akýkoľvek ľudský príbuzný, Ona nás miluje silnejšie a vrúcnejšie než ktorýkoľvek človek na zemi, dokonca viac ako naša telesná matka. A preto je samozrejmé, že aj my zo srdca milujeme našu nebeskú Matku už tu na zemi.
Ale teraz prichádza ďalšia otázka. Ak milujete niekoho priamo zo srdca, cítite túžbu čo najčastejšie ho obdarovať. Ale čo by som mal dať jej, poviete, veď Ona už dávno má všetko; je obklopená nekonečnými bohatstvami nebies a má všetko, čo si len môže želať? Tak jej darujte aspoň jeden voňavý, krásny kvet alebo jemnú, farebnú kytičku ako viditeľné znamenie svojej lásky a buďte presvedčení o tom, že Jej tým naozaj urobíte radosť. Panna Mária mala vždy rada kvety. Veď Ona sama je duchovná ruža, najkrajší kvet v nebeskej záhrade a v Písme je prirovnávaná k najrozmanitejším kvetom.
A teraz sa možno sťažujete, že nemáte žiadne kvety a že vôbec neviete zaobchádzať s kvetinami, že v zime nie sú žiadne kvety a v lete zasa veľmi rýchlo uschnú, a dokonca ani neviete, ako by ste mali odovzdať kvety Matke Božej. To nie je žiadny problém. Kvetov máte k dispozícii viac než dosť, tie najkrajšie, najvoňavejšie, najfarebnejšie - kvety, ktoré kvitnú v zime aj v lete, ktoré nikdy nezmrznú a nikdy nezvädnú. Len ich nesmiete hľadať v pozemských záhradách, ale v rajskej záhrade neba, ktorá je pre Vás vždy otvorená. Mám na mysli kvety svätého ruženca. Ak sa správne a dobre modlíte ruženec s úmyslom preukázať Panne Márii česť a lásku, Ona to rovnakým spôsobom prijme a má takú veľkú radosť, ako keby ste Jej s nežným bozkom ruky odovzdali tú najkrajšiu a najvoňavejšiu kyticu.
Svätým ružencom si uctievame Matku Božiu, je to spôsob modlitby, v ktorom má Panna Mária najväčšie zaľúbenie, pretože prostredníctvom ruženca si môže tesne privinúť k sebe svoje deti a môže im dať vynikajúci liek na ich duchovné a fyzické rany. Už zo samotných koreňov pochádza ruženec zo Srdca Panny Márie. Podľa jednej starodávnej tradície ju Ona sama naučila sv. Dominika a veľmi mu odporúčala, aby odovzdal túto modlitbu kresťanom. A je to skoro ako zázrak, že sa svätý ruženec v relatívne krátkej dobe rozšíril po celom svete a stal sa veľkou ľudovou modlitbou vo všetkých krajinách a všetkých jazykoch v katolíckej Cirkvi. Žiadnu inú modlitba sa ľudia nemodlia tak často a toľkí, ako svätý ruženec.
To, že si ruženec získal takú veľkú úctu, takú všeobecnú pôsobnosť a nakoniec hodnosť veľkej ľudovej modlitby v kresťanskom svete, bolo možné len preto, že Panna Mária ho po stáročia sprevádza mimoriadnymi milosťami.
Ruženec je pravým pokladom kresťanského ľudu, je cenným pokladom medzi pobožnosťami Cirkvi. Už jeho zloženie si zaslúži obdiv. V dvadsiatich veľkých obrazoch nám kladie pred oči tie najdôležitejšie a najpoučnejšie tajomstvá našej viery: Vtelenie Božieho Syna, veľké dielo vykúpenia v účinkovaní a v utrpení Pána a ovocie vykúpenia, večnú slávu, ktorá je zobrazená v oslávení Pána Ježiša a Panny Márie. Týchto dvadsať obrazov je krásne orámovaných zlato-strieborným vencom - Otčenášom a často opakovaným Zdravas Mária. Ľúbezne a ľahko je tu prepojená vnútorná a vonkajšia, kontemplatívna a ústna modlitba.
A ruženec je pre kresťanský ľud nielen poklad, ale aj silná ochrana. Ako pevný, mohutný múr, ktorý láme všetky útoky zlého nepriateľa, obklopuje kresťanské krajiny, spoločenstvá, rodiny a jednotlivcov. Až vo večnosti sa raz dozvieme, z koľkých a akých strašných nebezpečenstiev tela a duše nás zachránil. Svätý ruženec je čestný odznak katolíka.
Mesiac október je v Cirkvi mesiacom Ružencovej Panny Márie. Viac ako inokedy v roku venujeme svoju pozornosť tejto modlitbe.
Pápež Benedikt XVI, ešte ako známy teológ a kardinál J. Ratzinger, napísal vo svojej knihe o svojom osobnom vzťahu k modlitbe ruženca:
„Modlitba ruženca je meditačná niť. Jej rytmické opakovanie ukolíše dušu, prenáša na ňu pokoj, kým sústredenie sa na slová, najmä na Máriinu postavu a na obrazy Krista, ktoré sa postupne otvárajú pred našimi očami, zbavujú dušu starostí a umožňujú jej pozdvihnúť pohľad k Bohu. Ruženec nám v skutočnosti vracia tú pôvodnú múdrosť, ktorá dobre vie, že opakovanie je dôležitý komponent modlitby a meditácie. Tento rovnaký rytmus nás ukolíše a upokojí. Nie je dôležité, aby sme sa sústreďovali na každé slovo, ale aby sme nechali pôsobiť pokoj, ktorý jednotvárny rytmus prináša. Nejde tu iba o prázdne slová, pretože prinášajú našim očiam a našej duši veľké obrazy a videnia, predovšetkým postavu Márie a cez ňu aj postavu Krista.“
Ďakujme Panne Márii za to, že nám dala ruženec, a hľadajme krásu tejto jednoduchej a zároveň krásnej modlitby.

Merken

Merken

Merken

Facebook Twitter

Sväté omše a adorácia v našej Kaplnke Najsvätejšej Trojice

Pondelok - Sobota: ráno o 6:45

Sobota:  ráno po sv. omši je krátka pobožnosť s Eucharistickým požehnaním

Nedeľa:  ráno o 8:00

Naša kaplnka je otvorená denne od piatej hodiny ráno do ôsmej hodiny večer.

 

Sviatosť Oltárna je vyložená väčšinu dňa (podľa našich možností).